Nytt fast-track funn i Nordsjøen

Nytt fast-track funn i Nordsjøen
Statoil har gjort et oljefunn 26 kilometer fra Oseberg-feltet. Bilde: Terje S. Knudsen/Statoil

Krafla-funnet:

Undersøkelsesbrønn 30/11-8 S er brønn nr. 6 i utvinningstillatelse 035 som ble tildelt i 14.11.1969

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3822 meter under havoverflaten

Det er påtruffet hydrokarboner i Brent-gruppen som var primærmålet for brønnen

Brønnen ble avsluttet i Dunlin-gruppen i nedre jura

Brønnen skal ikke formasjonstestes

Havdypet er 107,5 meter

Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt

Sidesteg på Krafla Vest 30/11-8 A, er et prospekt i midtre jura (Brent-gruppen)

Funnet på Krafla-prospektet er foreløpig beregnet til mellom 12,5 og 56,5 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter. Det ble påvist en oljekolonne på ca. 200 meter i reservoarbergarter med god reservoarkvalitet, skriver Statoil.

Statoil sier at funnet kan settes raskt i produksjon, og inngå som en del av selskapets fast-track portefølje. Krafla ligger 16 kilometer fra Katla-funnet som ble påvist i 2009. Her har Statoil nylig levert inn plan for utbygging og drift (PUD)

Oljefunn

– Det er tidligere boret seks letebrønner i blokk 30/11 uten kommersiell suksess, så vi er fornøyd med at Statoil ser ut til å ha gjort et fast track-funn i vår første operatørbrønn i denne lisensen, sier letesjef for Nordlige Nordsjøen i Statoil, Tom Dreyer.

Det gjenstår fortsatt noe datainnsamling, men de foreløpige resultatene gir klare indikasjoner på at det er et oljefunn.

Vest for Oseberg

– I så fall har vi knekt koden for leting i dette området og har flere klare interessante oppfølgingsmuligheter, sier Dreyer.

Brønnen er lokalisert rundt 26 kilometer sørvest for Oseberg Sør, og ble boret av riggen Ocean Vanguard.

Sidesteg

Riggen skal nå i gang med boring av et sidesteg på Krafla Vest, like vest for funnbrønnen.

Rettighetshaverne i PL 035/272 er Statoil (operatør) med 50 prosent, Det norske med 25 prosent og Svenska Petroleum Exploration med 25 prosent.

Les mer om: