Nytt elvekraftverk åpnet

Nytt elvekraftverk åpnet
ÅPNING: Hafslunds nye elvekraftverk FKF4 på Kykkelsrud i Østfold ble i dag offisielt åpnet av olje- og energiminister Ola Borten Moe. Bilde: Hafslund

Fellesanlegget Kykkelsrud Fossumfoss

Før utbygging:

Middelårsproduksjon 1 175 GWh

Slukeevne 975 m3/s

Installert effekt 212MW

Etter utbygging:

FKF4 vil øke middelproduksjon på Kykkelsrud med 100 GWh i året til 1275 GWh.

Middelårsproduksjon 1 275 GWh

Slukeevne 1025m3/s

Installert effekt 230 MW

Fallhøyde:

26,5 meter

Utnytter 6 meter mer fall enn gamle Kykkelsrud kraftstasjon.

FKF 4 Ylva – eksklusivt

Nominell effekt: 40 MW

Nominell slukeevne: 185 m3/s

Vertikal Kaplan

Hafslunds nye elvekraftverk FKF4 på Kykkelsrud i Østfold ble i dag offisielt åpnet av olje- og energiminister Ola Borten Moe. Det nye kraftverket er et av de største som er bygget i Norge de siste 20 årene, og det første Hafslund har etablert på 26 år.

Fornøyd statsråd

Det nye anlegget øker produksjonskapasiteten på Fellesanlegget Kykkelsrud Fossumfoss med om lag 100 GWh pr år, noe som tilsvarer det årlige strømbehovet til om lag 5000 boliger.

– Kykkelsrud er et prosjekt helt etter mitt hjerte. Vi får mer fornybar energi gjennom å utvide et eksisterende anlegg med minimale naturinngrep. I tillegg bedrer vi forsyningssikkerheten i området, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe i en pressemelding.

Klimamål

Kraftverket har en ytelse på 40 MW og utbyggingen øker produksjonskapasiteten på Fellesanlegget Kykkelsrud Fossumfoss med 100 GWh, det vil si fra 1175 GWh til 1275 GWh.

– Med investeringen i et nytt elvekraftverk bidrar Hafslund til å oppfylle sine forpliktelser i tråd med EUs klimamål for 2020. Vannkraft får økt betydning i et samfunn som jakter på miljøvennlige

måter å produsere elektrisitet på, uttaler konsernsjef Christian Berg i en pressemelding.

– Norge har påtatt seg ambisiøse mål for utbyggingen av fornybar energi, både gjennom avtalen om elsertifikater med Sverige, og med Norges andel fornybar energi på 67,5 prosent etter etter fornybardirektivet. Da blir prosjekter som dette viktige fremover, skal vi nå disse målene, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

325 millioner

Utbyggingen av elvekraftverket startet i 2008. Da ble gamle Kykkelsrud kraftverk tatt ut av produksjon, og oppføringen av det nye kraftverket startet.

Det nye kraftverket er bygget midt i inntakskanalen for gamle Kykkelsrud kraftstasjon.

Mer vann gir muligheter

Budsjettet for utbyggingen har vært cirka 325 millioner kroner, og tidsbudsjettet er overholdt.

– De siste ti årene har vi sett en endring i forhold til nedbør, snøsmelting og vannføring, med en dreining mot mer nedbør og mildere og våtere år. Dette har vært en viktig faktor for å utvide kapasiteten. Kraftprisene har også endret seg i en retning som gjør det lønnsomt å bygge ut mer kapasitet, og sist, men ikke minst, så er det jo slik at tilstanden på de eksisterende aggregatene endrer seg over tid. Med et nytt aggregat som vil gå som grunnlast får vi større fleksibilitet til å kunne stoppe øvrige aggregater og gjøre oppgraderinger og justeringer, og dermed øke levetiden for disse, forteller Anders Østby, administrerende direktør Hafslund Produksjon.

Les mer om: