Nytt direktorat parat

  • Samfunn

DSB skal ha oversikt over sårbarhets- og trusselutviklingen i samfunnet, både ulykker, katastrofer og andre uønskede hendelser.

Direktoratet skal også ta initiativ til å forebygge at slike hendelser inntreffer.

DSB er blant annet fagmyndighet for kommunale og interkommunale brannvesen, det lokale eltilsyn og fylkesmennenes beredskapsarbeid.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå