Nytt avslag for Telenor i Russland

Nytt avslag for Telenor i Russland
Russland-marerittet tar ingen ende for Telenor. Bilde: Falch, Knut

Tidligere i år ble Telenor East Invest AS, Telenors datterselskap i Russland, dømt til å betale Farimex Products en erstatning på 1,72 milliarder USD, drøyt 11 milliarder norske kroner.

Tvangsinndrive

Farimex har fått tillatelse til å tvangsinndrive disse pengene, blant annet ved å selge Telenors aksjer i det russiske mobilselskapet VimpelCom.

Det får de gjøre før Telenor har fått sjansen til å anke, noe Telenor reagerte på, og anmodet retten om å gjøre om.

I går avslo en forretningsdomstol i Moskva anmodningen fra Telenor.

Selskapet vil anke saken umiddelbart.

Anken behandles neste uke

Onsdag 10. juni skal en domstol i Tyumen behandle Telenors anke over selve dommen.

Anken skulle egentlig opp 26. mai, men ble utsatt på grunn av at domstolen mente at tredjeparter ikke var rettmessig innkalt.

Les mer om: