Russland-marerittet tar ingen ende for Telenor. (Bilde: Falch, Knut )

Nytt avslag for Telenor i Russland

  • IT

Tidligere i år ble Telenor East Invest AS, Telenors datterselskap i Russland, dømt til å betale Farimex Products en erstatning på 1,72 milliarder USD, drøyt 11 milliarder norske kroner.

Tvangsinndrive

Farimex har fått tillatelse til å tvangsinndrive disse pengene, blant annet ved å selge Telenors aksjer i det russiske mobilselskapet VimpelCom.

Det får de gjøre før Telenor har fått sjansen til å anke, noe Telenor reagerte på, og anmodet retten om å gjøre om.

I går avslo en forretningsdomstol i Moskva anmodningen fra Telenor.

Selskapet vil anke saken umiddelbart.

Anken behandles neste uke

Onsdag 10. juni skal en domstol i Tyumen behandle Telenors anke over selve dommen.

Anken skulle egentlig opp 26. mai, men ble utsatt på grunn av at domstolen mente at tredjeparter ikke var rettmessig innkalt.