Nytt Askøy-prosjekt utlyst

Statens vegvesen lyser nå ut et nytt delprosjekt i Askøypakken. Det er fylkesveg 563 Strømsnes–Hop, en strekning på 3,3 km.

Redaksjonen Våre Veger
17. nov. 2017 - 15:48

Det skal bygges ny to-feltsveg med fortau. I dag er det meste av strekning for smal til at store biler kan passere hverandre. Venting og rygging for trafikken skjer daglig. Det er farlig for myke trafikanter på dagens veg, som mangler gang- og sykkelveg.

Krevende for trafikken

Strekningen strekker seg fra krysset med kommunal veg ved Grensedalen og til Hop. Det skal saneres og samles avkjørsler langs strekningen. I tillegg skal Askøy kommune legge nytt VA-anlegg fra Erdal barneskole til Grensedalen. På hele delprosjektet blir det samarbeid med Askøy kommune om legging av nytt VA-anlegg under det nye fortauet.

Den nye veglinjen følger i store deler eksisterende fylkesveg. Med tett bebyggelse langs strekningen blir det en byggeperiode med krevende trafikkavvikling. Det må også tas særlige hensyn til myke trafikanter gjennom byggeperioden. Strekningen er skoleveg.

Nye bruer

Dagens bruer på Strømsnes skal fornyes. De to minste bruene på ca. 11 meter blir revet og nye bruer skal bygges. Den lengste brua skal utvides til to fulle kjørefelt med fortau.

Ellers har Askøy kommunestyre nylig godkjent reguleringsendringen i Olaviken, som fører til at man her bygger en fylling for ny veg, og ikke betongkonstruksjon.

Ferdig 2021

Fristen for å komme med tilbud på oppdraget for entreprenørene er satt til 5.januar 2018. Det blir holdt anbudskonferanse ved prosjektkontoret til Statens vegvesen på Kleppestø 4.desember kl. 12.00.

Statens vegvesen håper at prosjektet kan åpnes for trafikk innen vinteren 2021.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.