Nytt Abelia-styre

På Abelias generalforsamling ble Stig Are Mogstad valgt til ny styreleder. Mogstad er teknologidirektør i Nera.

Styrets sammensetting er som følger:

Direktør Stig Are Mogstad (leder), Nera

Direktør Martha Kold Bakkevig(nestleder), CoreConvergence

Teknisk dir. Wiggo Smeby, Veritas

Konserndirektør Berit Svendsen, Telenor

Rektor Torger Reve, Handelshøyskolen BI

Adm. dir Hans Lødrup, Siemens

Forskningsdirektør Unni Steinsmo, Sintef

Adm. dir. Terje Wold, Invenia

Adm. dir. Torfinn Kildal, Kongsberg Maritime.

Les mer om: