ENERGI

Nysnø og Equinor legger 150 millioner i AI for kraftnettet

Esmart Systems i Halden er på vei ut i verden. Inngår kontrakter i Europa og USA.

Dronepilot Thomas Negård demonstrerer en DJI-drone ved kraftlinjen som går ned til Hydro Aluminium på Sunndalsøra. Dette er et av stedene Esmart systems samarbeider med Statnett om å finne feil på kraftnettet.
Dronepilot Thomas Negård demonstrerer en DJI-drone ved kraftlinjen som går ned til Hydro Aluminium på Sunndalsøra. Dette er et av stedene Esmart systems samarbeider med Statnett om å finne feil på kraftnettet. Foto: Tormod Haugstad

IT-bedriften Esmart Systems i Halden har siden 2012 jobber med kunstig intelligens for energibransjen, og særlig kraftnettet. I dag ble det kjent at det statlige investeringsselskapet Nysnø Klimainvesteringer, sammen med Equinor, går inn med 120 millioner kroner i Esmart. I tillegg går hovedeier Kongsberg digital inn med 30 ekstra millioner.