BEDRIFTSHJELPEREN

Nyskapings-skolen V: Teknologi og verifisering

13. nov. 2003 - 11:35

Å verifisere teknologi betyr å dokumentere at teknologien fungerer i teori, i praksis og har kundeaksept.

Du må kunne få med folk på tankegangen, altså selge grunntanken, før du begynner innsalg av ideen. Dette vil øke sjansen for å få noen til å være med på å finansiere en "feasibility study" (mulighetsstudie).

Med en ekspertuttalelse vil det være letter å få finansiell støtte til å gjennomføre pilotprosjekter for å dokumentere teknologien.

Det kan i den sammenheng være fornuftig å ta kontakt med SVO 3 , for å få råd på veien.

SVO har midler for å hjelpe til med slik teknologiverifisering, men det stiller store krav til teamet om rapportering til SVO og at en følger deres råd (SVO krever å få være med fra starten av prosjektet og at de er fullstendig involvert for å bidra med finansiell støtte) slik at gründerprosjekter bør ha skaffet seg offentlig støtte, eventuelt overbevist en såkorninvestor eller en potensiell forretningspartner, eventuelt kunde til å ta kostnaden.

For større bedrifter kan dette være veien å få tak på spisskompetanse for å verifisere teknologien. For små og mellomstore bedrifter finnes programmet SMB Kompetanse 5 og SMB Høgskole 6, eventuelt kan en benytte seg av Skatte-FUNN- 7ordningen.

Uttalelse fra fagperson Før en får investorer til å investere i et prosjekt er det svært viktig at en får uttalelser fra erklærte eksperter som kan underbygger prosjektteamets påstander. I enkelte tilfeller har en kanskje ikke selv tilstrekkelig vitenskapelig tyngde til å kunne overbevise andre om at teknologien fungerer. Det er i så måte viktig å finne sin plass i prosjektet.

Patentsøk

Ved å gjør søk i patentdatabaser, ved en forundersøkelse som nevnt i artikkel 1 for å sjekke patenterbarheten, vil en som regel avdekke patenter som beskriver tilsvarende problemstillinger.

Et funn av tilsvarende teknologi brukt for å løse andre problemer eventuelt annen teknologi brukt for å løse tilsvarende problemer, vil være en dokumentasjon på at andre har tenkt i samme baner, og en kan benytte beskrivelsene i disse patentene til å underbygge ens påstander. (Her vil det være fordelaktig å få profesjonell hjelp, ta kontakt med SVO eller lignende først).

Patentdatabasene er verdens største kunnskapsbibliotek, men husk, at noe er patentert betyr ikke at teknologien fungerer. Dette er søk som bør gjøres av patentstyret eller patentkontorer. Dersom en ønsker å finne teknologi som kan underbygge ens påstander kan en selv søke enkelte databaser. 4 Dette er ment som et supplement og er ikke det viktigste ved verifiseringsprosessen.

Uavhengige konsulenter

Verifisering av teknologien ved bruk av uavhengige konsulenter kan være veien å gå (f.eks Sintef eller UoH med kompetanse på fagfeltet andre, det er ulike eksperter på ulike områder.), herunder skalatesting av modeller, real-life simulering osv. Dette er en svært kostbar vei å gå.

Samarbeid

Gjøres uttestingen i form av et samarbeid/prosjekt med slike institusjoner kan uttesting bli mye billigere, for eksempel prosjektoppgaver for studenter etc. I Trøndelag finnes det et program som gir støtte til de bedrifter som har behov for studenters kompetanse, Skandia Take off mer om dette under. Ved at en gir prosjektoppgaver i samarbeid med Høgskoler/Universitet vil en også få noe kompetanse fra studentens veileder ved lærerstedet. Dette kan være gode kontakter en bør benytte seg av når en eventuelt skal danne et SAB.

Skandia Take Off

Diplom/prosjektoppgaver

Bedrifter kan melde inn problemstillinger som danner grunnlag for gjennomføringen av studentoppgaver. Det gis 5.000 kr pr. oppgave som blant annet skal dekke studenters reiseutgifter.

Sommerjobb

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Bedriftene får inntil kr. 5.000 kr pr. mnd. (maks 2 måneder) for studenter som har praksis i bedriften. En slik praksisplass kan danne grunnlag for ansettelse etter endt utdanning og er derfor med på å gjøre det første trinnet inn i den første jobben i en lokal bedrift lavere.

Skaff en professor

Bedrifter får 100.000 kr for å knytte til seg en fagperson fra en av utdanningsinstitusjonene i minimum 1 år.

Fagpersonen kan f.eks. bidra til å styrke beslutningsgrunnlaget for bedriftenes markedsmessige og teknologiske veivalg.

Utvikling sammen med kunde

En annen vei å gå er å utvikle sammen med en potensiell kunde, som ville ha stor nytte av at prosjektet blir realisert. Dette samarbeidet og gjerne pilottesting er av stor betydning. Det at flere kjente bedrifter/institusjoner har vært involvert i utvikling og testing kan være med å gi troverdighet.

Uttalelse fra stor aktør i markedet/kunde på at dette er bra saker, teller mye. Dette er viktig for at en får dokumentert at en dekker et behov, kundeverdi, spes ovenfor investor, men også at det katalyserer realiseringen av prosjektet/produktet på grunn av tidlig kontakt med kunde.

Prototype

Fungerende prototype, datasimulering, modellering og visualisering av produktet er gode måter å bevise at prinsippene fungerer, men de tre siste punktene kan være billigere og han en nesten like god effekt, i prosessen mot for investorer eller andre partnere.

Vitenskapelig rådgivningsgruppe (SAB)

En annen og lite brukt metode i Norge vil være å skaffe seg et såkalt vitenskapelig rådgivnings gruppe, SAB.

Her knytter en til seg fageksperter som rådgir bedriften og bistår med kompetanse og nettverk for å underbygge prosjektet, dette mot betaling ev. eierandeler i prosjektet.

SAB bør/kan bistå med nettverk og kontakter, det vil underbygge troverdigheten til prosjektet(grunnet disse personenes renommé), muligens hjelpe til med å rekruttere personer. Dette vil forhåpentlig vis være en hjelp mot det å skaffe finansiering til prosjektet .

Sertifisering

Sertifisering vil ikke blir behandlet i denne artikkelen, da dette blir spesielt fra tilfelle til tilfelle. Det en kan si er at flere velger å starte med CE godkjenning og prøve ut produktene i Europa først, før en går over på den noe tyngre sertifiseringsprosessen igjennom FDA.

Take off programmene

Et godt tiltak for å hjelpe til med prosessen over er Nyskapingsprogrammene8 i Trondheim. Her gjennomfører idehaver møter med de rette personene i løpet av et ideutviklingsseminar, for å diskutere teknologisk løsning med fagpersoner.

Oppsummering

Til slutt må en verifisere teknologien for eventuelle/potensielle kunder. Altså sluttbrukers aksept, det er dette som er viktig. Dette ble delvis behandlet i del 3.

Det er altså flere ting en må tenke igjennom ved verifisering av teknologien, men det kan være lurt å starte med å bygge et kontaktnettverk og dra veksel på disse igjennom et SAB, som nevnt over. For så å benytte seg av dette for lettere å gjennomføre resten av de punktene vi har nevnt i denne artikkelen.

En egenguide for bioteknologi "startups" finnes på http://www.evelexa.com/resources/startup_guide.cfm

Noter:

3: Statens Veiledningskontor for Oppfinnere, www.svo.no

4: (http://ep.espacenet.com/)

5: Program i regi av forskningsrådet. www.forskningsradet.no

6: Program i regi av forskningsrådet. www.forskningsradet.no

7: www.skattefunn.no

8: http://www.grei.ntnu.no/fr_pro.html

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.