ARBEIDSLIV

Nyskaping som fag

Nye arbeidsplasser kommer i dag først og fremst fra forretningsutvikling i mindre bedrifter og etablering av nye. Rask utvikling av nye bedrifter kommer i miljøer som er innstilt på allianser og samarbeid i startfasen. Hva er det som fremmer nyetableringer? Er nyskaping som fag viktig for å bidra til bedre forretningsutvikling og dermed flere nye arbeidsplasser?

Norske studenter

21 norske studenter fra Universitetet i Oslo, BI og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har i sommer hatt nyetablering som fag i Silicon Valley. Opplegget ledes faglig av John Nesheim, som er professor ved Cornell University og i tillegg en guru på oppstart av høyteknologiselskaper. Studentene har fått lære hvordan gründere av spesielt programvareselskaper bør gå frem for å lykkes. Forståelse for markedet og for hvordan finansieringen kan ordnes i de forskjellige fasene av den nye bedriftens liv betones kraftig. Studentene får opplæring i å se nye produkter og tjenester med kundenes øyne, de utplasseres i oppstartbedrifter for å oppleve det hele i praksis, og de må som eksamen presentere en forretningsplan for en potensiell bedrift foran et panel av profesjonelle fra flere av miljøene i Silicon Valley. Kurset er poenggivende og knyttet til lærestedet studenten kommer fra.

Egen profesjon

De beste ventureselskapene har en enorm tilgang på forretningsplaner fra håpefulle entrepenører. Gode idéer tiltrekker de beste folkene, og ventureselskapene kan hente inn potensielle ansatte og alliansepartnere til den nye bedriften fra sitt eget nettverk. De kan spille på meget god fagkompetanse både i egne rekker og hos partnere, og har dermed god oversikt over det som skjer innen sitt eget ofte svært spesialiserte område.

For enkelte blir det nærmest en profesjon å starte opp bedrifter. Gründere, investorer og «oppstartskonsulenter» inngår i team som får stadig nye bedrifter i gang, og ny ledelse settes inn når bedriften kommer til en fase der gründeren ikke lenger er den beste til å ta ansvar for videre vekst. De beste av denne typen gründere er svært etterspurt – de er som filmstjerner som bare tar de rollene som frister mest, og som selvfølgelig belønnes meget godt.

Utstrakt partnerskap

For å sikre tempo kjøpes tjenester som det ikke er et krav å ha innen egne rekker, ofte fra kompetente spesialfirmaer. Regnskaps-, kontor- og juridiske tjenester er det etter hvert vanlig å kjøpe for småbedrifter også i Norge, men mange burde nok overveie om de også skulle kjøpe tjenester som teknologiutvikling, produksjon, lagerhold, markedsføring og service.

I Silicon Valley er det helt OK å inngå partnerskap med mange, og tidlig i prosessen. For å få utviklet denne infrastrukturen bedre i Norge, er vi avhengig av betydelig større aksept for at det du ikke absolutt må gjøre selv, ofte vil bli gjort bedre av andre.

Kjernen

Her er vi egentlig inne på kjernen av nettverksøkonomien – ofte omtalt som «den nye økonomien». Det er ikke bare Internett-selskaper som har mye å tjene på denne måten å drive forretningsutvikling på. Den nye bedriften får partnere med erfaring og helt andre muligheter til rask vekst.

Studentene som kommer rett fra kurset i nyskaping vil ha mye å tilføre norsk industri i denne sammenheng. Slik opplæring kan vel også være aktuelt for andre som skal bidra til mere nyskaping?

Les mer om: