OLJE OG GASS

Nyhamna blir ny gass-hub

Langeled

Langeled verdens lengste undersjøiske gassrørledning med en lengde på 1166 kilometer. Rørledningen har sitt startpunkt ved prosessanlegget på Nyhamna. Gjennom den nordlige delen av rørsystemet blir gassen sendt til Sleipner i et rør med en diameter på 42". Den sørlige delen av Langeled er et 44" rør fra knutepunktet Sleipner til mottaksanlegget i Easington på den engelske østkysten. Ved mottaksanlegget reguleres gassen til riktig trykk og temperatur, før den sendes videre til transportoperatøren nedstrøms. Markedet for gassen fra Ormen Lange er primært det britiske, men via stigerørplattformen på Sleipner er det også mulighet for å transportere gassen til markedene på kontinentet gjennom det eksisterende transportnettet (Gassled).

Flere funn i Norskehavet trenger transportløsninger fra 2015 ettersom Åsgard Transport-røret til Kårstø ikke har kapasitet til å transportere mer gass før i 2020.

Knutepunkt

Derfor vurderer det statlige selskapet Gassco fortløpende om det er nødvendig å bygge ut en ny eksportrørledning fra området.

Selskapet bekrefter at Nyhamna mest sannsynlig blir et gassknutepunkt for nye felt i Norskehavet.

– Vi mener fremdeles at det skal være mulig å benytte de eksisterende eksportrørledningene. I 2020 vil det bli ledig kapasitet i Åsgard T. Samtidig ser vi at det er ledig kapasitet i Langeled. Og Nyhamna blir stadig mer sannsynlig som et gassknutepunkt, sier Gassco-sjef Brian Bjordal til Teknisk Ukeblad.Nytt eksportrør aktuelt

Han håper det lar seg gjøre å bruke eksisterende rørkapasitet i forhold utbygging av nye felt i Norskehavet fordi dette gjør lønnsomheten bedre.

Men han utelukker likevel ikke et nytt eksportrør sørover.

– Dette er en dynamisk prosess og vi får stadig nye tall å forholde oss til. Dersom det blir gjort nye store funn, vil det trolig være nødvendig å bygge et nytt eksportrør.

Ifølge Romsdals Budstikke er et nytt 32 tommers eksportrør fra Nyhamna til St. Fergus i Skottland et aktuelt alternativ.Spennende område

Blant gassfunnene i Norskehavet som mangler transportløsninger er Onyx, Gro, Luva og Victoria. I fjor skrev Teknisk Ukeblad at Shell ønsker å ta Onyx-gassen til Ormen Lange-anlegget på Nyhamna hvor selskapet er operatør.

Og i sommer kom det fram at Nyhamna er med i alle utbyggingsalternativene Shell har for feltet som ligger på Haltenbanken 200 km nord for Gossen.

Det pågår også omfattende letevirksomhet i Norskehavet. I Shell er det stor optimisme knyttet til boringen på Dalsnuten neste år.

Denne er basert på samme letemodell som førte til Gro-funnet, og mange tror det kan gjøres et stort gassfunn, kanskje like stort som Ormen Lange.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.