VINDKRAFT

Nye vindkraft-rekorder i hele Europa

Statistikken for nye vindkraftutbygginger ses over vindparken ved Samsø i Danmark. Følger grafene den samme linjen som turbinene videre i 2018?
Statistikken for nye vindkraftutbygginger ses over vindparken ved Samsø i Danmark. Følger grafene den samme linjen som turbinene videre i 2018? Foto: Bob Strong/Reuters/NTB Scanpix

EU la til 15,7 GW vindkraft i 2017. Det er en økning i nye installasjoner på 20 prosent sammenlignet med 2016, ifølge bransjeorganisasjonen Wind Europe som la fram statistikken over fjoråret i dag.

2017 blir dermed et rekordår for både land- og havvind. Med 12.526 megawatt installert på land gir det en vekst på 9 prosent. Men for vindkraft blir det med 3.154 megawatt en vekst på hele 101 prosent siden året før.

– Akkurat som i Norge er man i ferd med å avvikle de lukrative såkalte feed-in tariffene og mange løper nå fort på kontinentet for å rekke frister, sier Daniel Jørgen Willoch i den norske vindkraftforeningen, Norwea, til tu.no, i en kommentar til statistikken.

Det det bygges mest av

Det bygges altså mest vindkraft over noen annen energikilde i Europa nå. 55 prosent av all ny kraftproduksjon var vindkraft (og 85 prosent er andelen om man ser på all fornybar energi under ett).

Totalt ble det produsert 336 terawattimer med vindkraft, og det dekker i gjennomsnitt 11,6 prosent av elektrisitetsbehovet i Europa. Vindkraft står nå for 18 prosent av EUs totale installerte kraftproduksjonskapasitet.

Mer kraft for pengene i år

Selv om det også i 2017 har blitt annonsert en god del investeringsbeslutninger, på hele 22,3 milliarder euro, så er det en nedgang på 19 prosent sammenlignet med 2016. Bare basert på dette kan man kanskje vente at installert effekt i året som kommer vil bli noe lavere, men på grunn av kostnadsreduksjonene og økt konkurranse i auksjonene tilsvarer det faktisk 11,5 gigawatt. Investorene får nå mer kapasitet for mindre penger.

Ikke overraskende er det Tyskland som installerte mest, med hele 42 prosent av alle nye installasjoner. Tyskland er fortsatt det landet i Europa med størst vindkraftkapasitet, etterfulgt av Spania, Storbritannia og Frankrike.

Syv EU-land satte rekorder i ny installert vindkraft:

  • Tyskland (6,6 GW)
  • Storbritannia (4,3 GW)
  • Frankrike (1,7 GW)
  • Finland (577 MW)
  • Belgia (476 MW)
  • Irland (426 MW)
  • Kroatia (147 MW)

Wind Europe ser i utgangspunktet på EU-landene, men også flere av landene utenfor unionen har satt rekorder, inkludert Norge.

For abonnenter: Disse kurvene forteller hvorfor fornybar energi blir Europas største kraftkilde innen 2020

– En usikker fremtid

– 2017 var et sterkt år for vindkraft og et bevis på at vind nå har blitt mainstream, sier Wind Europe CEO, Giles Dickson i en pressemelding.

– Jeg er ikke sikker på at folk vet hvor stort det er og hvor mye Europa «lener seg på» vinkraft i kraftmiksen, sier Willoch i Norewa.

De er imidlertid begge bekymret over at så få europeiske land skal videreføre støtteordningene etter 2020.

– Til tross for de sterke tallene går vind en usikker framtid i møte. Vi må få klarhet fra myndighetene om hvilke ambisjoner de har for fornybar energi etter 2020, sier Dickson.

Norge er tidlig ute

Og det er noe som den norske vindkraftforeningen Norwea også er opptatt av.

– Vi følger den prosessen som NVE er i gang med for å utarbeide en nasjonal ramme for vindkraft, sier rådgiver i Norwea, Daniel Jørgen Willoch, til tu.no.

Det betyr også at selv om Norge er tidlig ute med å avvikle subsidiene.

– Vi er i gang med å legge en plan for utvikling av et post-subsidiemarked. Nå må snart andre europeiske land følge etter. Det er godt nytt i landet med de beste vindressursene i Europa, mener han.