Nye veinormaler tema i Stortinget: – Utydeligheten gjør meg urolig

-Utydeligheten, eller det som statsråden kaller for fleksibiliteten, i forslaget til innslagspunkt for firefeltsveier i de nye veinormalene, gjør meg urolig.

Stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV)
Stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV) Foto: Stortinget
25. okt. 2023 - 13:20

Det sa SVs Mona Fagerås da hun i Stortingets spørretime i dag tok opp de nye veinormalene som legger opp til at veiutbyggerne Statens vegvesen og Nye Veier kan vurdere 2- og 3-feltsveier der det er trafikkgrunnlag helt opp til ADT 15 000. Innslagspunktet for bruk at firefeltsveier har fram til i dag gått ved ÅDT 12 000.

Fagerås viste til at Nye Veier på E6-strekningen Berkåk - Vinåsliene planlegger å bygge fire-felts motorvei, til tross for at trafikkgrunnlaget viser en ÅDT på rundt 5000.

-Vil de nye veinormalene få konsekvenser for de gryteklare prosjektene som allerede ligger i portefølgen til Statens vegvesen og Nye Veier, spurte hun samferdselsminister Jon Ivar Nygård om.

Han ville i sitt svar ikke gå inn på de enkelte prosjektene, og sa at det vil være opp til Statens vegvesen og Nye Veier å vurdere både standard og dimensjonering for disse.

-Endringene i veinormalene er et viktig og riktig grep for å spare natur, matjord og klima, og rett og slett få mere vei for pengene. Det vi har gjort er å øke innslagspunktet for firefeltsveier, det betyr at vi kan bruke 2- og 3-feltsveier på et noe høyere trafikkgrunnlag enn i dag. Samtidig har vi oppretthold en fleksibilitet, slik at vi kan bygge firefeltsveier med et trafikkgrunnlag med ÅDT ned til 12 000, der det kan være riktig å gjøre det.

-Denne utydeligheten, eller fleksibiliteten som statsråden kaller det, gjør meg urolig. Terskelen for å bygge firefeltsveier endrer seg for alle praktiske formål ikke, og innslagspinktet for firefeltsveier vil fortsatt være ved ÅDT 12 000, sa Mona Fargerås.

Lavere innslag enn både Sverige og Tyskland

Hun viste til at i motsetning til dette, så bygger Sverige nå 2-feltsveier med midtdeler og forbikjøringsfelt på strekninger med ÅDT 15 000 - 20 000. Og at det i Tyskland er satt krav om innslagspunkt ved ÅDT 18 000 for bygging av firefelts motorveier.

-Hva gjør Norge så spesielt at motorveier skal bygges fra ÅDT 12 000, når man vet at en firefelts motorvei er dobbelt så dyr som en tofeltsvei, spurte SV-representanten.

Statsåd Nygård svarte at det ikke i alle tilfeller kun er ÅDT-tallet som gir et fullgodt svar på utfordingene, f eks på steder med ekstra høy utferdstrafikk eller høy andel at tungtrafikk.

– Dessuten ønsker vi at både Statens vegvesen og Nye Veier skal gis nødvendig fleksibilitet i hvordan de planlegger nye veiprosjekter, sa statsråden.

Les også

Ny digital fraviksportal for veiprosjekter

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.