PROSJEKTER

Nye Veier sår tvil om full firefelts E18 Kristiansand – Oslo

Brukbare alternativer til firefelts motorvei kan gi store samfunnsøkonomiske besparelser og reduserte bompenger, hevder Nye Veier.

Slik lå den nybygde E18 Akland – Brokelandsheia da den åpnet i september 2004
Slik lå den nybygde E18 Akland – Brokelandsheia da den åpnet i september 2004 Foto: arikivfoto
Thor Søndenaa
4. juni 2019 - 08:05

Mandag 3. juni var det nytt møte mellom Nye Veier og plangruppa av ordførere som arbeider med reststrekningen på E18, Dørdal – Grimstad. Tema var at den samfunnsøkonomiske nytteverdien av å bygge ut deler av strekningen er så lav at Nye Veier nå ser på alternative løsninger for to områder.

– Noe som innebærer at E18 ikke vil bli bygd ut til en sammenhengende firefelts på planstrekningen. Samfunnet får for lite igjen for investeringene, ifølge direktør for planprosesser og samfunnskontakt i Nye Veier, Finn Aasmund Hobbesland.

Krevde sammenhengende firefelts i 2008

– Det som ligger i konseptet fra regjeringens side, er at det skal være trefelts på deler av strekningen. Så forsøkte vi å få til firefelts hele vegen, men vi ser jo at kostnadene blir høyere enn nytten. Altså trafikantenes nytte ved å kjøre på veien blir ikke like stor som kostnadene, uttalte Hobbesland til NRK-Sørlandet i etterkant av møtet.

Men allerede i strategistaben i Statens vegvesen sin konseptvalgutredning for strekningen Langangen – Grimstad fra 2008 står det uttrykkelig at «Så godt som hele strekningen Oslo-Mandal har trafikkmengder som tilsier behov for 4-felts veg. Unntaket er strekninger rundt fylkesgrensa mellom Telemark og Aust-Agder. Vegdirektoratet har forutsatt at kravet om 4-felts veg skal legges til grunn for hele strekningen Oslo-Mandal

Trefelts kan bli liggende uendret

Den ene strekningen det er snakk om, går fra Akland ved Risør til Telemark fylkesgrense. ÅDT er relativt lav og trefeltsveien som ble åpnet for 15 år siden, holder god standard.

Risørs ordfører, Per Kristian Lunden, påpeker overfor NRK at det overordnede målet er en firefelts veg fra Kristiansand til Oslo. Men han ser også fordeler ved å la veien fra Akland til grensen mot Telemark ligge.

– Dette er jo interessant å se på for å få opp samfunnsnytten i hele prosjektet. Det kan gi miljø- og klimagevinster, det kan gi gevinster for Risør når det gjelder industriutvikling og det kan også eventuelt redusere bompengene. Så det er klart at dette er en vurdering vi må ta.

Vil ikke ha «billig-alternativ»

Den andre strekningen går fra der firefeltsveien fra Kristiansand slutter i Grimstad og videre østover mot Rannekleiv ved Arendal.

Et såkalt 0+ alternativ som Nye Veiers planleggere har sett på, er å stenge tre kryss i Grimstad, oppgradere nåværende E18 og bygge en ny lokalvei med fartsgrense 80 km/t over en mindre strekning inne i byen for å avlaste E18. Ifølge planleggerne vil dette gi en samfunnsøkonomisk besparelse på 2 mrd.

Et «billig-alternativ» for E18 gjennom Grimstad står slett ikke på ordfører Ketil Glimsdal sin ønskeliste <i>Foto:   Thor Søndenaa</i>
Et «billig-alternativ» for E18 gjennom Grimstad står slett ikke på ordfører Ketil Glimsdal sin ønskeliste Foto:   Thor Søndenaa

Grimstads ordfører, Ketil Glimsdal, er mindre begeistret over planene. Han uttrykte klart at et «billig-alternativ» ikke er å foretrekke.

– Det hadde vært veldig uheldig om det nå skulle bli liggende igjen en strekning mellom Grimstad og Arendal. For det er den mest trafikkerte strekningen i hele området som vi planlegger på. Så jeg har et veldig sterkt ønske om at vi skal klare å få til firefelts motorvei på hele planområdet.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Bygger der det er samfunnsøkonomisk lønnsomt

Hobbesland står fast på prinsippet Nye Veier hele tiden har jobbet ut fra. Den beregnede samfunnsøkonomiske nytteverdien skal være veiledende for hvilke prosjekter som skal prioriteres. Hvert halvår går Nye Veier gjennom sin portefølje og ser på og eventuelt endrer på prioriteringsrekkefølgen.

– Vi har fått et tydelig oppdrag om å bygge ut de strekningene som er mest lønnsomme – eller minst ulønnsomme – og det betyr at en strekning som ligger lavt på kost/nytte-verdien, bygges ut senere, sa Hobbesland etter møtet i går.

– Det vi ser, er jo at kostnadene gjennom Grimstad er veldig høye, og nytten er relativt lav. Så på våre prioriteringer faller den delen nedover. Og det betyr at det kan bli en lengre periode uten utbygging. Men vi jobber på samme måte som de to ordførerne her – med å tenke helhetlig. Og håper i det lengste at vi finner en løsning på samlet plan for firefelts utbygging.

Det spøker nå åpenbart mer enn før for den stramme tidsplanen Nye Veier har lagt opp for planprosessen E18 Dørdal – Grimstad.

Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens visjon om firefelts motorvei fra Oslo til Stavanger innen 2030 ser også ut til å blekne. For med de siste utspillene fra Nye Veier ligger det i kortene at også den nybygde OPS-traseen mellom Lyngdal og Flekkefjord på E39 kan bli liggende som den er, i lang tid framover.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.