Nye Veier fikk 200.000 kroner i overtredelsesgebyr av Arendal kommune

Nye Veier er ilagt en bot på 200.000 kr av Arendal kommune for brudd på Plan- og bygningsloven i forbindelse med bygging av ny E18 Arendal-Tvedestrand.

Ved Røyndalen bru på nye E18 Arendal-Tvedestrand er veilinjen forskjøvet med opptil 19 meter.
Ved Røyndalen bru på nye E18 Arendal-Tvedestrand er veilinjen forskjøvet med opptil 19 meter. Foto: Thor Søndenaa
AV: THOR SØNDENAA
18. okt. 2019 - 11:48

Veier24 skrev i januar at Arendal kommune i fjor opprettet tilsynssak mot vegselskapet for flere lovbrudd, og varslet et overtredelsesgebyr på 400.000 kr. I juni i år endret kommunen gebyret til 220.000 kroner, og gikk bort fra et av de opprinnelige klagepunktene – heving av portalen på Torsbuåsen tunnel med rundt fem meter uten søknad til kommunen.

Nå har kommunen gått bort fra flere av de påståtte ulovlighetene, men samtidig funnet noen nye, ifølge Agderposten.

Nye Veier hevdet i et svarbrev til kommunen at det ikke er grunnlag for ileggelse av overtredelsesgebyr ettersom foretaket ikke har overtrådt noen formalregler, og at det ikke har vært utvist skyld fra Nye Veiers side. Det anføres videre at Kommuneplanutvalget materielt sett har godkjent endringsforslag fremsatt av Nye Veier.

Rådmannen i Arendal, Harald Danielsen, har ilagt Nye Veier et gebyr på 200.000 kr for overtredelse av Plan- og Bygningsloven. <i>Foto:   Arendal kommune</i>
Rådmannen i Arendal, Harald Danielsen, har ilagt Nye Veier et gebyr på 200.000 kr for overtredelse av Plan- og Bygningsloven. Foto:   Arendal kommune

Administrativt vedtak

Kommunens vedtak er gjort administrativt ved rådmann Harald Danielsen og kommunens juridiske avdeling som skriver:

Ileggelse av overtredelsesgebyr

Med hjemmel i pbl § 32-8 første ledd bokstav a) og bokstav b), jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1 første ledd bokstav a) nr. 1 og 2, og bokstav c) nr.1 og 2, ilegges Nye Veier et overtredelsesgebyr på kr 200.000.

Brevet nevner tre forhold som ligger til grunn for gebyret:

  • Torsbuåsen tunnel er flyttet 3,2 meter og 22,7 meter i forhold til angivelse i vedtatt reguleringsplan. Nordlig portal av samme tunnel er forskjøvet 4,5 meter mot øst.
  • Tunnelportalene i Hesthagtunnelen er forskjøvet. Endringer omfatter også Hesthagtunnelens påhugg hvor disse er flyttet med 13 meter og 22 meter nordover.
  • Ved Røydalen bru er hele veilinjen forskjøvet mot sørøst i 2,2 kilometers lengde. Ved brua er avviket størst – 19 meter.

Kommunen skriver videre: «Kommunen mener at det er klar sannsynlighetsovervekt for at Nye Veier må ha skjønt at aktuelle veiarbeider ikke kunne utføres uten endring av reguleringsplan før utførelse, eventuelt før søknad om tillatelse og dispensasjon forelå. Nye Veier har etter vår vurdering opptrådt uaktsomt, og skyldkravet anses således oppfylt»

Ikke grunnlag, mener Nye Veier

Nye Veiers advokat har hele tiden avvist at Arendal kommune har grunnlag for å ilegge Nye Veier gebyr. Advokaten peker blant annet på at kommunen i ettertid har godkjent endringene, og at det ble gjort en avtale om at Nye Veier kunne sende inn en samlet endringssøknad i ettertid. Dette blir avvist av kommunens advokat:

«Kommunen har, som planmyndighet, vært i dialog med Nye Veier om hvilke planendringer som må til, og hvordan forslag til planendringer eventuelt må fremsettes, men har på ingen måte bestemt at det skal «sendes inn endringssak når tiltakene var ferdige prosjekter».

Kommunalsjef i Arendal kommune, Geir Skjæveland, sier til lokalavisen at verken hans planfolk eller kommunens jurister er det minste i tvil om at Nye Veiers handlinger kvalifiserer til gebyr.

Leder for kommuneplanutvalget i Arendal, Milly Grundesen, gir administrasjonen full støtte.

– Private som bygger et møne en halvmeter for høyt, må kutte av. Og så skal ikke store selskaper med masse ressurser søke før de gjør store endringer. Det er ikke rettferdig, fyrte hun av i en kommentar til Agderposten.

– Må vi vurdere hva vi gjør

Nye Veiers utbyggingssjef for E18 Arendal-Tvedestrand, Tordis Vandeskog. <i>Foto:   Thor Søndenaa</i>
Nye Veiers utbyggingssjef for E18 Arendal-Tvedestrand, Tordis Vandeskog. Foto:   Thor Søndenaa

Nye Veier kan påklage vedtaket til Fylkesmannen, men overtredelsesgebyret må betales selv om det klages på vedtaket.  

– Vi vil sette oss inn i innholdet i brevet fra Arendal kommune, og så må vi vurdere hva vi skal gjøre videre, sier utbyggingssjef i Nye Veier for E18 Arendal-Tvedestrand, Tordis Vandeskog, i en kommentar til Veier24.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.