Nye unntak for visse stoffer i EE-produkter

  • nettarkiv

EU-kommisjonen har sendt ut nok en liste med forslag til unntak fra forbudet mot visse stoffer i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) på høring. SFT som koordinerer de norske kommentarene, oppmuntrer alle til å sende sine synspunkter til EU-kommisjonen innen svarfristen 15. mai. Det er forbud mot visse stoffer i EE-produkter i EU. Men det finnes unntak fra forbudet for visse bruksområder. Listen finnes på SFTs nettsider.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå