Nye tiltak mot elbranner

Fra 1. april 2002 vil NEK skjerpe kravene til installasjoner, for å forsøke å redusere branner med elektrisk årssak i bygninger. Ett av tiltakene vil være å innføre krav om jordfeilbryter i nye elektriske installsjoner tilknyttet det offentlige fordelingnettet.

Halvparten av elbrannene i Norge regnes å være tilknyttet lavspenningsinstallasjoner. Elbrannene koster samnfunnet en milliard kroner pr. år.

Komiteen representerer Norges fremste fagmiljø innen området.

Les mer om: