Nye takter om innovasjon

  • Samfunn
- Det er derfor en utfordring og et regionalt politisk ansvar å bidra til at Oslo og Akershus blir motoren i Norge, og deretter at regionen blir konkurransedyktig i Europa, sier Roger Axelsson, nestleder i Akershus Venstre,

På et møte om innovasjon hos Universitetsstudiene på Kjeller (UNIK) kom det fram en rekke forslag til hva som må til for at innovasjonstakten kan økes lokalt:

- Ta ansvar for egen region - ikke vent på staten. Av de 700 millionene kroner som ble fordelt til etablererstipend gikk 3 millioner (3 promille) til Akershus.

- Se på kunnskap som egen næring, med egen foredling av " råvaren " som bl.a. fremskaffes fra grunnforskningen.

- Skap mer konkurranse om ideene - det er gründerne og vekstselskapene som skal støttes, det er ikke de modne bedrifter som skal subsidieres med gode ideer.

- Jeg vil foreslå å endre forskrift om offentlige anskaffelser slik at det offentlige pålegges å vurdere nye løsninger når nye produkter og tjenester skal kjøpes inn. Det sitter for mange tradisjonsbundne gubber på innkjøpsbudsjettene, og dette må endres, sier Roger Axelsson.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå