Nye regler skal gjøre det enklere og billigere å bo i mikrohus

Teknisk forskrift og byggesaksreglene er ikke tilpasset mikrohustrenden, sier David Reiss-Andersen i Norske Mikrohus.

Nye regler skal gjøre det enklere og billigere å bo i mikrohus
Direktoratet for byggkvalitet har utarbeidet regler som vil gjøre det lettere å bygge og bo i mikrohus. Illustrasjon: Norske Mikrohus

Å klare seg på få kvadratmeter er blitt en trend i USA og andre deler av verden. Boformen er i vekst også i Norge, skal vi tro Norske Mikrohus, en av de største forhandlerne av mikrohus her i landet.