Nye praktbilder fra Hubble

  • naturvitenskap
Artikkelforfatteren Knut Jørgen Røed Ødegaard er forsker og stipendiat ved Astrofysisk Institutt i Oslo.