Nye notiser

Illustrasjonsfoto, landmåling.
Et Boeing 747 fra Virgin Atlantic skal i februar testfly med biodrivstoff. (Bilde: Common Wikipedia)
  • nettarkiv

Oppjusterer flyets miljøsynder

Flytrafikkens klimavirkning er grovt underestimert, mener sivilingeniørstudent Anders Arvesen ved NTNU som har skrevet studien "Utslipp av klimagasser fra flytrafikk". Ifølge studien representerer nordmenns flyreiser 1.250 kilo CO2-ekvivalenter per person årlig. Et atskillig høyere tall enn det norske myndigheter vanligvis opererer med. Forskjellen er at klimautslipp fra internasjonal flytrafikk er holdt utenfor SSBs klimaregnskap og Kyotoprotokollen. PD

Mesta vil bli målemestere

Mesta vil vokse innen området geomatikk og kjøper Geo Survey med drøyt 30 ansatte. Mesta regner med at oppkjøpet skal være i boks innen 1. februar. MSt

Lagringsdirektiv vekker strid på Stortinget

EUs datalagringsdirektiv kan bli saken som får et stortingsflertall til å gå inn for å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen. Bare Fremskrittspartiet er klart positivt innstilt til EUs datalagringsdirektiv. Politikere fra de øvrige partiene på Stortinget er enten sterkt kritisk eller avventende til å innføre direktivet i Norge. LH

Bio-jumbo klar for takeoff

Flyselskapet Virgin Atlantic blir først ut med å bruke biodrivstoff i tankene. Premiereturen skjer i løpet av februar da en Boeing 747 tar turen mellom London og Amsterdam. Virgin, flyprodusenten Boeing og motorprodusenten General Electric har jobbet med prosjektet lenge, og annonserte tidligere i uken at de har framskyndet den første flygingen med ti måneder, melder flere amerikanske og britiske medier.

– Dette er et gjennombrudd som kan føre til ruteflyging med biodrivstoff om et par år, sier Virgin-talsmann Paul Charles.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå