PRODUKSJON

Nye nanorør fra Herøya

Arkivfoto
Arkivfoto
Atle Abelsen
29. mai 2002 - 08:15

Det nyetablerte selskapet N-Tec er i gang med å ansette folk som kan jobbe fram en pilotserie med det høyteknologiske produktet. Investeringsselskapet Venturos har skutt inn seks millioner kroner i en oppstartfase.

Vil demonstrere teknikken

- Vi må først vise at teknikken fungerer. Deretter kan vi oppskalere, sier professor Oddvar Aaserud i Venturos. Han har en bakgrunn som NTNU-professor, og var også en av personene bak Nordic VLSI.

N-Tec skal etableres på Herøya ved Porsgrunn. Det betyr ikke at Hydro er involvert. Aaserud understreker at det er nærheten til Hydros forskningspark og tilgangen til deres kompetanse og laboratoriefasiliteter som har vært avgjørende for plasseringen.

Selve kjerneteknologien vil han ikke si noe om. Carbon Nanotechnologies Inc, som for to år siden var de første som produserte nanorør for kommersielt salg, produserer imidlertid sine nanorør ved å å utsette karbonmonoksid for svært høyt trykk i en laserovn.

Stort marked

Aaserud tror at markedet for nanoprodukter er svært stort, men foreløpig er produktene for dyre. Nanorørene til nevnte Carbon Nanotechnologies Inc. koster imidlertid solide 4500 kroner grammet. Bedriften selger i første rekke til andre teknologiselskaper, som ønsker å utvikle nye produkter basert på nanorør. Aaserød mener de bør greie å produsere nanorør langt billigere enn dette.

- Vi tror nanorør blir solgt i kommersielle produkter først til militære anvendelser. Vi tror de kommer til å konkurrere med tradisjonelle karbonfibre. Ikke først og fremst på pris, men på mekanisk styrke og lav vekt.

Neppe børsboble

Han tror ikke på nanoteknologi som en ny børsboble.

- I USA er det svært mange investeringselskaper som er inne på området og snuser på mulighetene. Men ser vi på investeringene, så er det beskjedne beløp. Selv om det er spennende produkter og lovende framtidsutsikter, så ser investorene at det fremdeles er langt igjen fram til full kommersialisering.