FORUM

«Nye miljøregler vil få store konsekvenser for norsk næringsliv»

Mange i næringslivet har etterlyst større miljøansvar i offentlige innkjøp. Nå kommer vi for fullt, skriver Monica Mæland og Vidar Helgesen.

Batterifergen Ampere er et resultat av et samarbeid mellom maritim sektor og Statens vegvesen - et symbol på økte muligheter til innovasjon gjennom offentlige anskaffelser.
Batterifergen Ampere er et resultat av et samarbeid mellom maritim sektor og Statens vegvesen - et symbol på økte muligheter til innovasjon gjennom offentlige anskaffelser.
1. feb. 2016 - 09:44
  • Av næringsminister Monica Mæland og klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Regjeringen fremmer nå forslag om ny lov om offentlige anskaffelser. Forslaget inneholder en helt ny miljøbestemmelse som får store konsekvenser for norsk næringsliv.

Lovendringen slår fast at offentlige oppdragsgivere skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger der det er relevant.

I praksis betyr dette at vi inviterer norske bedrifter til å bruke kreativitet og innovasjonsevne for å klekke ut smarte, grønne løsninger i møtet med offentlige anbud.

462 milliarder

Det offentlige kjøpte varer og tjenester for rundt 462 milliarder 2014. Dette er alt fra kontorrekvisita og kaffemaskiner til busser og t-baner, bygg, drift av skoler og sykehjem og store datainvesteringer.

Summene er enorme. For miljøet har det derfor stor betydning hvilke krav vi setter til våre leverandører.

Norge har som mål å bli et lavutslippssamfunn i 2050. Regjeringens arbeid for omstilling betyr at vi skal gjennom et grønt skifte.

Da trenger vi virkemidler som uten unødig byråkrati forener økonomisk gevinst med klimagevinst i skjæringspunktet mellom marked, næringsliv og forskning. Strategisk bruk av offentlige anskaffelser er et slikt virkemiddel.

Oslo  20150423.Næringsminister Monica Mæland orienterte om situasjonen i gruveselskapet Store Norske.Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Da trenger vi virkemidler som uten unødig byråkrati forener økonomisk gevinst med klimagevinst i skjæringspunktet mellom marked, næringsliv og forskning. Strategisk bruk av offentlige anskaffelser er et slikt virkemiddel.Næringsminister Monica Mæland. Pedersen, Terje

Nåværende anskaffelseslov har hatt vært lite forpliktende når det kommer til miljø. Nå legger vi fram forslag til en enklere, moderne og mer forpliktende bestemmelse.  

Nå løfter vi blikket fra den enkelte anskaffelse, og fokuserer på effekten av den samlede anskaffelsespraksisen i den enkelte offentlige etat eller enhet.

Loven peker på at man skal bidra til å redusere miljøskade og fremme klimavennlige løsninger. Det gir en klar retning, samtidig med at den gir fleksibilitet i den enkelte sak.

Krever en plan

Dette vil bety at det offentlige heretter må ha en plan for sine anskaffelser, ikke bare for å unngå eller forebygge miljøskade, men også for hvordan anskaffelsene kan fremme klima- og miljøvennlige løsninger.

Hvis dette gjøres systematisk, vil det gi betydelig gevinst for samfunnet. Og ikke minst vil det bety at vi kan kombinere klimapolitikk og verdiskaping.

En fremtidsrettet anskaffelsespolitikk gir norsk næringsliv et fortrinn i det globale kappløpet om å lede an i det grønne skiftet.

Det er et store muligheter for å øke innovasjonen i offentlig sektor og i norsk næringsliv gjennom offentlige anskaffelser. For eksempel ble verdens første elektriske ferge utviklet som resultat av samarbeid mellom maritim sektor og Statens vegvesen.

Regjeringen legger til rette for grønn konkurransekraft. Klima- og energifondet er nå på nesten 68 milliarder kroner. Gjennom Enova finansierer fondet en rekke store prosjekter innen klimateknologi i norske bedrifter.

Regjeringen har også styrket Innovasjon Norges miljøteknologiordning. Ordningen var på 173,4 millioner kroner i 2014 og i 2016 er den på 504,5 millioner kroner. Regjeringen har også forsterket det grønne skiftet i skipsfarten.

– Kommer for fullt

Regjeringen ønsker en strategi for grønn konkurransekraft og det grønne skiftet. Et ekspertutvalg for grønn konkurransekraft ble etablert i juni 2015, som skal gi råd i arbeidet med strategien.

Mange i næringslivet har etterlyst større miljøansvar i offentlige innkjøp. Nå kommer vi for fullt.

Her kommer regelendringen, og vi er klare til å følge opp arbeidet videre med grønn konkurransekraft i årene som kommer.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.