ENERGI

Nye lover for biomangfoldet

22. apr. 2001 - 09:06

Utvalget skal se på mangler i dagens lovgivning når det gjelder bevaring og bruk av biologisk mangfold. Fristen for utvalgets arbeid er 1. oktober 2003.

Miljøverndepartementet skriver i en pressemelding at natur- og ressursforvaltningen har store utfordringer som det eksisterende regelverket ikke tar høyde for. FN-konvensjonen om biologisk mangfold som Norge har sluttet seg til og ratifisert, gir en ny ramme for en helhetlig naturforvaltning.

Denne konvensjonen fokuserer sammenhengen mellom bruk og vern, og rettferdig global fordeling av de verdier som hentes ut av arvemateriale i det biologiske mangfoldet. Dette bør også gjenspeiles i det norske regelverket. Utfordringen er å få et samlet regelverk der de ulike sektorers lovgivning støtter opp om formål og forpliktelser på en best mulig måte.

Utvalget skal særlig vurdere:

* Hvordan etablere et regelverk som bidrar til å sikre at verdien av arvemateriale i det biologiske mangfoldet, genressurser, blir fordelt rettferdig mellom opphavsland og de som har kommersiell og forskningsmessig interesse i disse ressursene.

* Forbedringer i regelverket for å unngå uheldige konsekvenser av introduserte arter for det biologiske mangfoldet

* Hvordan sikre truede naturtyper og truede arter og deres leveområder

* Hvordan naturvernloven kan bli et bedre redskap for å ivareta biologisk mangfold

* Hvordan vern av kulturminner og natur kan koordineres bedre gjennom lovverket

* Regelverk om erstatning for ulovlige inngrep som forårsaker tap av biologisk mangfold

* Samordning av Miljøverndepartementets regelverk og andre sektorers regelverk slik at disse trekker i samme retning, og ikke motvirker hverandre når det gjelder vern og bærekraftig bruk av biologisk mangfold

Utvalget skal ledes av ekspedisjonssjef Inge Lorange Backer i Justisdepartementet.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.