NETTARKIV

Nye impulser

14. des. 2000 - 17:08

Kjemi i skolen – undervisning og læring handler om kjemi fagdidaktikk, også kalt kjemididaktikk, som er et relativt nytt forskningsfelt. Det omfatter både kjemiundervisningens mål og innhold, den praktiske gjennomføringen av undervisningen og begrunnelser for undervisningens mål, innhold og metode.

Boken vil kunne være med på å bringe sårt tiltrengt entusiasme og motivasjon inn i kjemiundervisningen. Den egner seg også for studen ter som tar natur- og miljøfag 1 og 2 i allmennlærerutdannin gen, kjemikandidater som tar praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Boken bringer nye impulser til praktiserende lærere som underviser i kjemi, i naturfag og i natur- og miljøfag. Naturfaglærere som tar etter- eller videreutdanning bør ha god nytte av boken.

Forfatterne gir anbefalinger for kjemiundervisningen på ulike trinn i skolen: Elevers forutsetninger, faglige forståelse og læring av kjemiske begreper står sentralt. Kjemi fagets historie i norsk skole er omtalt. Dessuten er dagens undervisning av kjemi i skole og lærerutdanning beskrevet, gjeldende for Norge, Sverige og Danmark.

Boken bør inspirere til fruktbar refleksjon over undervisning og læring av kjemi, både blant lærerstudenter og praktiserende lærere.

Vivi Ringnes er førsteamanuensis og arbeider ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo. Merete Hannisdal er førstelektor og arbeider ved Høgskolen i Oslo, Avdeling for lærerutdanning.

Knut Dybdahl

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.