Nye fergeleier i Nord-Troms

Nye fergeleier i Nord-Troms
Fergeleiet på fastlandet skal beholde beliggenheten, men ikke noe annet. Alt er nytt når ombyggingen blir ferdig høsten neste år. Bilde: Kjetil Løding, Statens vegvesen

Rotsundet skiller Uløya fra fastlandet. Fergesambandet over sundet ble etablert midt på 70-tallet. Fergeleiene har ikke gjennomgått forandringer av betydning siden den gangen. Nå er de nedslitte og umoderne.

Det er en omfattende jobb Vegvesenet har utlyst. På Ulyøa er det to korte vegstrekninger som ikke henger sammen, derfor er det to fergeanløp på øya. Begge har en ugunstig plassering. De nye anløpene blir lagt andre steder. På fastlandet skal ferga fortsette å legge til samme sted som nå, men alle konstruksjoner blir skiftet ut.

Entreprisen med frist 5. april gjelder blant annet ramming av stålrør, støp av pir og annet betongarbeid. Dette skal gjøres på alle tre fergeleiene. På fastlandet skal det også mudres i sjøen. I nærheten av det ene fergeleiet på Uløya skal det bygges en 15 meter lang bru over en elv.

Den neste entreprisen gjelder stålarbeid. Den omfatter blant annet levering og montering av komplette fergekaibruer. De nye blir 7 meter brede og 18 meter lange. De som brukes i dag er bare 4,5 meter brede og 16,5 meter lange.

Tredje entreprise gjelder elektro. Den går ut i nær framtid. Den siste som gjelder landarbeid, blir trolig utlyst i april.

Prosjekteringen er utført av Vegvesenet i egenregi. Høsten neste år skal jobben være fullført. Da vil innbyggerne på Uløya får kortere reisetid til fastlandet enn i dag. Spesielt merkbar blir forbedringen for de som bor i nord. Nå anløper ferga Klauvnes på nordspissen av øya. Det nye fergeleiet blir etablert i Uløybukt vel 6 km nærmere fergeleiet på fastlandet.

Les mer om: