Nye boliger har feil i fleng

Nye boliger har feil i fleng
VIKTIG TILTAK: Isolasjon er viktig for å redusere bygningers bidrag til klimautslippene. Bilde: colourbox.com

- Vanlige forbrukere forledes til å tro at de får høy kvalitet i nye boliger, sier sivilingeniør Trond Bøhlerengen i Sintef Byggforsk til Dagens Næringliv.

- I beste fall minimumsstandard

I et opphausset marked lover utbyggere mer enn de leverer. Løfter om Høy standard og kvalitetsmaterialer stemmer ikke alltid med hva kunden får, og utbyggerne sparer inn på vegger, himlinger, ventilasjon, fastmontert innredning, isolasjon og utførelse av byggearbeidene.

- Kvaliteten kan være god på overflater og garnityr. I beste fall kan de forvente minimumsstandard på det som er under overflaten og som er avgjørende for byggets levetid og vedlikeholdsbehov, sier Bøhlerengen.

Mangel på helhet

- I dagens marked er det en utfordring å bygge skikkelig, selv for store og seriøse entreprenører, sier professor Svein Bjørberg ved NTNU, og advarer mot konsekvensene av at boligkomplekser i stor grad settes opp av ulike underleverandører, mens det mangler kompetente folk til å følge med på helheten.

Enkeltleverandører kan levere komponenter og bygningsdeler av god kvalitet, men er konsentrert om sin leveranse. Resultatet blir ofte problemer i overgangene mellom ulike bygningsdeler og -komponenter, sier Bjørberg, og legger til:

- Særlig kan det gå fort i svingene for de mange aksjeselskapene som stiftes kun med tanke på å gjennomføre ett enkelt byggeprosjekt.

Tid og kostnad overstyrer

Fyndord som høy kvalitet og gode kvaliteter samt luftige perspektiv- og interiørskisser i prospekter er fristende for utbyggere. Slike virkemidler baner veien for friske kvadratmeterpriser og få muligheter for kjøperne å kontrollere hva de faktisk får når boligen er ferdig.

Trond Bøhlerengen i Sintef Byggforsk er bekymret for hva utbyggerne legger igjen av feil og mangler under tilsynelatende kvalitetspregede overflater.

- Tid og kostnader overstyrer alt, inklusive kvalitet og robusthet. Prosjekteringen og planleggingen lider under hastverk. Entreprenøren må finne raske, minimumsløsninger for å bøte på problemer som oppstår under byggingen. Risikoen for feil blir tilsvarende større, sier Bøhlerengen.

Les mer om: