NYETEKNOLOGIER

Nye bakterier truer immunforsvaret

Nye antibiotikaresistente bakterier tvinger helsemyndigheter og farmasøytisk industri til å tenke nytt.

Såkalte beta-1-3/1-6-glukaner har en positiv effekt på immunforsvaret, noe som er nødvendig etter hvert som flere og flere bakterier blir resistente mot antibiotika.
Såkalte beta-1-3/1-6-glukaner har en positiv effekt på immunforsvaret, noe som er nødvendig etter hvert som flere og flere bakterier blir resistente mot antibiotika.
Truls Tunmo
25. des. 2010 - 10:46

Wellmune WGP Beta 1-3/1-6 glukaner

  • Wellmune WGP er et derivat fra celleveggen på en spesiell gjærtype – på latinsk kjent som Saccharomyces cerevisiae.
  • Gjennom en omfattende produksjonsprosess muliggjort med moderne bioteknologi, blir proteiner og lipider fjernet fra gjærcellene.
  • Hvis ikke denne produksjonsprosessen blir gjort riktig, vil man sitte igjen med en type glukaner som er skadelig for kroppen.


Slik virker Wellmune WGP

Hele beta 1-3/1-6 glukaner passerer gjennom magen og inn i tynntarmen hvor de tas opp i et spesialisert område kalt Peyers plakk.

I Peyers plakk treffer beta 1-3/1-6 glukaner makrofager – immunceller som har til oppgave å sluke og fordøye fremmede inntrengere, enten det er bakterier, sopp eller virus.

Reseptorer

Makrofagene har reseptorer som gjenkjenner beta 1-3/1-6 glukaner fordi de finnes i mange bakterier og sopp. Det betyr at de betaglukanene du spiser fører til at det medfødte immunsystemet tror at en fiende er tilstede, og mobiliserer mot trusselen.

Det viktige førstelinje immunforsvaret er nå fullt aktivert, og flere godt gjennomførte studier viser at motstanden mot infeksjoner er kraftig forbedret.

M-celler

Spesielle celler kalt M-celler transporterer hele glukanpartikler (bestående av aktiverte beta 1-3/1-6 glukaner) til makrofager, som igjen frakter glukanpartiklene til forskjellige deler av immunsystemet som lymfeknuter, benmarg og tymus.

Makrofagene bryter ned beta 1-3/1-6 glukaner i mindre partikler og slipper dem ut over en periode på 24 til 36 timer. Disse aktive fragmentene binder seg til eller låser seg til overflaten på neutrofiler, den immuncellen det er mest av i kroppen.

De låser seg til reseptorer kalt CR3 – Complement Receptor 3.

Aktivert

Neutrofilen er nå aktivert eller forberedt og klar til å reagere på fremmende inntrengere eller patogener.

For at en neutrofil skal drepe en bakterie eller kreftcelle må CR3 reseptoren ha begge komplementene – et blodprotein - og beta 1-3/1-6 glukan.

CR3-reseptoren er normalt opptatt av betaglukan fra celleveggen i sopp, mugg og gjær. Men det er andre trusler, som bakterier, virus og kreft i vårt oversterile miljø, hvor beta 1-3/1-6 glukaner ikke finnes i tilstrekkelig antall.

Stimuleres

Ved å ta beta 1-3/1-6 glukaner vil man forsyne neutrofilene med det elementet de trenger for å stimulere deres naturlige evne til å drepe inntrengere.

En fullt stimulert neutrofil vil nå bevege seg til stedet inntrengeren (bakterie, virus eller sopp) befinner seg gjennom en prosess kalt kjemotakse.

Neutrofilen fester seg til overflaten til dette patogenet eller kreftcellen og oppdager at det ikke er en av kroppens celler, men en inntrenger. Den er nå i stand til å ødelegge dette patogenet ved å skille ut giftige kjemikalier.

Fragmenter

På samme tid vil andre immunceller holde på fragmenter av patogenene som er ødelagt, og feste dem på overflaten. Disse fragmentene – kalt antigener – sender signaler til andre medlemmer i immunsystemfamilien, og fungerer som hukommelsesceller.

Neste gang det samme patogenet påtreffes, vil de nylig programmerte hukommelsescellene kjenne igjen viruset og produsere antistoffer. Disse antistoffene fester seg til overflaten på patogenet og kan ødelegge det, eller hindre det i å spre seg til friske celler.

Størrelsen på beta 1-3/1-6 glukanmolekylet kan være viktig. Noe tyder på at partikler med en størrelse på 2-6 mikron er de mest effektive.

Kilde: Biothera

Derfor er det svært viktig at det forskes på hvordan immunforsvaret kan styrkes best mulig for å motstå angrep fra slike typer bakterier – parallelt med at nye typer medisiner utvikles.

Immunrespons

I løpet av det siste tiåret har det amerikanske immunforskningsselskapet Biothera og samarbeidspartnerne deres brukt mer enn 250 millioner dollar på forskning og utvikling.

Gjær har vært en trussel mot menneskers helse i millioner av år. Derfor har det medfødte immunsystemet gjennom evolusjonen lært seg å gjenkjenne beta 1-3/1-6 glukaner fra gjær, og sette i gang en immunrespons for å bekjempe dem.

I større mengder vil gjær forgifte kroppen. Biothera har imidlertid vitenskapelig dokumentert den positive virkningsmekanismen beta 1-3/1-6 glukaner har på det medfødte førstelinje immunforsvaret hos mennesker.

Bioteknologi

– Biothera oppdaget ikke betaglukaner, men vi har gjort viktige funn vedrørende påvirkningsmekanismene i kroppen av dette stoffet, og vi har gjennomført en stor mengde kliniske studier som gir et sterkt fundament for bruk av vårt globale varemerke Wellmune, sier forskningsdirektør hos Biothera, Dr. Don Cox til Teknisk Ukeblad.

Ingen andre journalister, heller ikke amerikanske, har hittil fått besøke bioteknologiselskapet som ligger utenfor Minneapolis.

Wellmune WGP (Whole Glucanes Particle) finnes i mat, drikkevarer og kosttilskudd over hele verden. I Norge og ellers i Europa finnes Wellmune WGP i kosttilskuddet ImmiFlex. Nylig lanserte eksempelvis Coca Cola Company energidrikken Fuze i USA som er beriket med Wellmune WGP.

– Ved at man har benyttet seg av den sykdomsfremkallende effekten gjær har på kroppen, og ved å kunne dokumentere hvordan immunforsvaret settes i høyeste beredskap for å gjøre deg frisk, har moderne bioteknologi gjort oss i stand til å fjerne de sykdomsfremkallende komponentene i gjær, og beholde de positive komponentene som aktiverer immunforsvaret. Dette foregår i en høyteknologisk, enzymatisk prosess der mannaproteiner og andre stoffer fra gjærcellen blir fjernet slik at vi står igjen med høyrenset beta 1-3/1-6 glukaner, sier Dr. Cox.

BEHANDLE PÅ FORHÅND: - Det gjelder å styrke immunforsvaret best mulig slik at man øker sjansene til å unngå sykdommer det ikke finnes medisiner mot, sier forskningsdirektør Don Cox i Biothera.
BEHANDLE PÅ FORHÅND: - Det gjelder å styrke immunforsvaret best mulig slik at man øker sjansene til å unngå sykdommer det ikke finnes medisiner mot, sier forskningsdirektør Don Cox i Biothera.

Binder

– Når denne komponenten binder seg til nøkkelceller i immunforsvaret, så anser immunforsvaret alle fremmede inntrengere som virus og bakterier som gjær, forklarer han videre.

Biothera har vunnet flere utmerkelser for sin innovative forskning, blant annet 2009 Frost & Sullivan Global Immune Health Excellence in Research, og 2007 IFT Food Expo Award.

Strukturelle forskjeller – ulik effekt

Det finnes flere ulike beta 1-3/1-6 glukaner fra planter og sopp. Disse har imidlertid en annen struktur, og er verken effektive eller stabile sammenliknet med beta 1-3/1-6 glukaner fra gjær.

Beta 1-3/1-6 glukaner kan videre fremstilles fra ulike gjærkulturer men har ulike strukturer, vekt eller lengde. Selv små variasjoner i strukturene kan påvirke substansens bioaktivitet.

En studie gjort med tre ulike former for beta 1-3/1-6 glukaner, viste at Wellmune WGP var overlegent mest effektivt.

– Den forskningen Biothera har gjennomført er gjort med en spesifikk, patentert gjærkultur. Derfor kan ingen andre benytte den betydelige forskningen Biothera har gjort, sier dr. Cox.

DREPER STAFYLOKOKKER: I dette dyreforsøket ble forsøksdyrene injisert med en dødelig dose av det gram-positive patogenet Staphylococcus aureus (stafylokokker). Overlevelsen i kontrollgruppen var 0 %, mens 80-90 % av de Wellmune WGP-behandlede dyrene overlevde. (FOTO: Biothera/iStockphoto)
DREPER STAFYLOKOKKER: I dette dyreforsøket ble forsøksdyrene injisert med en dødelig dose av det gram-positive patogenet Staphylococcus aureus (stafylokokker). Overlevelsen i kontrollgruppen var 0 %, mens 80-90 % av de Wellmune WGP-behandlede dyrene overlevde. (FOTO: Biothera/iStockphoto)

Prekliniske studier

Gjennom en rekke prekliniske studier har Biothera klart å fastslå effekt, dosering og hvor sikkert beta 1-3/1-6 glukaner virker i kroppen for å styrke førstelinje immunforsvaret.

Immunsystemet er kroppens naturlige forsvarssystem. Det overvåker og forsvarer kroppen konstant, og beskytter mennesket mot en invasjon av bakterier, virus, parasitter og sopp. Når disse en sjelden gang likevel klarer å trenge seg inn i kroppen, bekjemper immunsystemet påfølgende infeksjoner. Immunforsvaret er også kroppens forsvar mot kreft.

Følgene av et svekket immunforsvar kan være farlig og er helt reelt. En alvorlig trussel mot immunforsvaret er utviklingen av de såkalte superbakteriene MRSA (Methicillin resistent Staphylococcus aureus, C. difficile, og VRSA (Vancomycin resistent S. aureus og medisinresistent tuberkolose).

Det er bevist at mange antibiotikatyper mister sin virkning mot disse bakteriene etter hvert som antibiotikaresistens øker.

– Best dokumentert

– Av alle kjente substanser og medisiner som stimulerer det medfødte immunforsvaret og bidrar til at kroppen kan motstå for eksempel svineinfluensa, er virkestoffet Wellmune WGP overlegent det best dokumenterte. Det gjelder både effekt og trygghet, sier forsker ved Oxford Brookes University i England, dr. Paul Clayton til Teknisk Ukeblad.

Et eksempel på substansens potensial er det amerikanske Forsvarsdepartementets vurdering av i overkant av 300 potensielle immunstimulatorer, som fant at Biothera’s beta 1-3/1-6 glukaner fikk høyest score av samtlige. Stoffet hører til en større familie av immunstimulerende karbohydrater som finnes i vanlig bakergjær.

Biothera har sammen med anerkjente universiteter og klinikker gjort en rekke humanstudier som dokumenterer Wellmune WGP’s effekt mot influensa, forkjølelse samt psykiske og fysiske plager som følge av stress.

Studiene er publisert i anerkjente tidsskrifter. Nylig ble det gjennomført en stor studie i England med mer enn 100 medisinstudenter. Denne forskningen ventes publisert i 2011, og forskningen fortsetter både i Europa og i USA i årene som kommer.

CR3-reseptor

– Vi har også fullført biomarkørstudier og studier av virkningsmekanismer som viser at dette unike, komplekse karbohydratet aktiverer de medfødte immuncellene som er kroppens førstelinje forsvar. Det meste av Biotheras forskning er publisert og fagfelle vurdert i anerkjente medisinske tidsskrifter. Forskningen vår viser også at Wellmune WGP kan forbedre den generelle helsetilstanden, og redusere symptomene på øvre luftveisinfeksjoner. Stoffet vil også gi en potensiell effekt mot skadelig fysisk og psykisk stress, sier Dr. Don Cox.

– Hvorfor forsterker spesielt beta 1-3/1-6 glukaner førstelinjeimmunforsvaret, og hvordan virker stoffet i kroppen?

– Wellmune WGP aktiverer og dirigerer neutrofile medfødte immunceller som er kroppens førstelinjeforsvar. Disse forsvarscellene utgjør 60-70 prosent av alle immuncellene våre. Spesifikt binder Wellmune seg til CR3 reseptoren i de neutrofile immuncellene som fører til en immunrespons i disse. Neutrofiler stimulert med Wellmune WGP vil raskere finne og tilintetgjøre fremmede inntrengere, forklarer Dr. Cox.

To immunsystemer

Det snakkes som regel om et immunforsvar, men i virkeligheten har vi to helt selvstendige, men samarbeidende undersystemer – det medfødte uspesifikke immunforsvaret og det ervervede spesifikke forsvaret.

Det spesifikke immunforsvaret er kraftig og avansert, men det reagerer forholdsvis tregt og er ofte utilstrekkelig for å beskytte oss mot det første angrepet fra en kraftig bakterie eller virus.

Det er bare i stand til å reagere raskt og effektivt mot patogener man har vært utsatt for tidligere. Selv små mutasjoner/endringer i et virus er nok til å overliste det spesifikke immunsystemet. Det er en av årsakene til at det regnes som andrelinje forsvaret.

Førstelinjeforsvaret, det medfødte og uspesifikke immunsystemet, er ifølge Biothera mer som et fundament. Evolusjonsmessig er det mye eldre enn det mer avanserte og ervervede, spesifikke immunforsvaret. Det medfødte immunforsvaret er ikke spesifikt, og kan bare kjenne igjen 10-12 forskjellig stoffer som opptrer på overflaten av bakterier og sopp.

De sentrale cellene i det medfødte immunforsvaret er makrofager, neutrofiler og naturlige drepeceller, ifølge Biothera.

Influensavaksine

Forskningsdirektøren hos Biothera har dette å si om for eksempel influensavaksiner:

– Disse vaksinene kan være veldig effektive mot spesielle angrep av influlensasykdommer. Men det er uansett et utall av forskjellige influensavirus som muterer ofte og som derfor gjør vaksinen ineffektiv. Derfor er det viktig at en spesifikk vaksine blir utviklet med en gang det blir oppdaget et nytt influensavirus. Wellmune WGP er ikke ment å erstatte en vaksine eller medisin, men dette stoffet aktiverer og forsterker kroppens medfødte immunforsvar til å motstå alle fremmede bakterier og virusangrep. Blant annet fordi det finnes nye antibiotika resistente bakterier, er det viktig at forskning omkring helse og farmasi har et annet utgangspunkt for fremtiden enn den har i dag. Det gjelder å styrke immunforsvaret, ikke bare medisinere etter at man har blitt syk, sier Dr. Cox.

Trussel

Influensaeksperter verden over er enige om at nye influensaepidemier vil komme. Allerede i 2004 sendte Verdens helseorganisasjon (WHO) en kraftig advarsel om en kommende og ny global influensaepidemi - fugleinfluensaen.

Og i fjor kom svineinfluensaen i en rekke land i verden. Nylig slo svenske helsemyndigheter alarm og advarte mot en uvanlig aggressiv influensa. Det dreier seg om en variant av den såkalte Hong Kong-influensaen, som kom første gang i 1968. I høst skal H3N2-viruset ha spredt seg blant annet i Kina og Mexico, ifølge Smitteverninstituttet i Sverige.

Det har vært tre pandemier i det 20 århundre, og alle spredte seg over hele verden i løpet av et år etter at viruset ble oppdaget. Spanskesyken tidlig på 1900-tallet drepte ca 50 millioner mennesker. På 50-tallet døde om lag en million mennesker av Asiasyken, og i 1968 medførte Hong Kong influensaen rundt en million dødsfall.

– Det gjelder å styrke immunforsvaret best mulig slik at man har størst mulig sjanser til å unngå sykdommer det ikke finnes medisiner mot, avslutter Dr. Don Cox.

– Resistente mikrober øker raskt Stig Bruset.
– Resistente mikrober øker raskt Stig Bruset.

– Resistente mikrober øker raskt

Spesialist i allmennmedisin, Stig Bruset, er bekymrt for utviklingen av antibiotikaresistente mikrober.

– Jeg har fulgt med i forskningen rundt betaglukaner siden 1990 og har i flere år brukt disse i min praksis som fastlege. En av våre største utfordringer i allmennpraksis er infeksjoner som koster samfunnet store summer i sykefravær, sier Bruset til Teknisk Ukeblad.

Han påpeker at han er svært bekymret for økningen i forbruket av antibiotika.

– Antall mikrober som er resistente øker raskt og det er få nye medikamenter på gang. Det er derfor logisk å alliere seg med vårt medfødte immunsystem som har bekjempet mikrober i hundretusener av år for å styrke dette. Betaglukaner er til nå det beste produktet som er testet, sier Bruset.

– Ingen tvil om den dokumenterte effekten Roald Strand.
– Ingen tvil om den dokumenterte effekten Roald Strand.

– Ingen tvil om den dokumenterte effekten

Lege i miljø- og ernæringsmedisin, Roald Strand, sier at det bare er beta 1-3/1-6 glukaner som vitenskapelig kan dokumentere at de har en styrkende effekt på immunforsvaret.

– Betaglukaner har vært på markedet en stund, og i begynnelsen manglet det forskning som kunne dokumentere effekten av disse. Men Biothera har vitenskapelig klart å dokumentere at typen beta 1/3-1/6 glukaner styrker immunforsvaret. Meg bekjent er det bare denne typen glukaner som har en slik dokumentasjon, og det er ingen tvil om effekten. Jeg behandler mange av mine pasienter med beta 1/3-1/6 glukaner, og det er ingen tvil om at immunforsvaret deres har blitt bedre med denne behandlingen.

Les også: I teten på ultralyd

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.