NYHETER_BYGG

Nye Ahus reiser seg

Nye Ahus får siste nytt innen oppvarming, transport og frakt. Under byggeperioden skal ingen utenforstånde slippes inn til å beskue det.

Byggeplassen til Nye Ahus overvåkes nøye. Hele området er gjerdet inn. De som er innenfor, granskes for å unngå svart arbeid eller annet snusk.

- Ikke bare adgangskontrollen er streng. Det er også et nært samarbeid med Nedre Romerike Ligningskontor og Sentralskattekontoret for utenlandssaker for å sikre at utenlandske arbeidstakere har alle papirer i orden. Alle som arbeider der må ha ID-kort. Slike kort leveres ikke ut før entreprenøren dokumenterer at vedkommende har gyldig arbeids- og oppholdstillatelse, poengterer informasjonsdirektør Anne Beate Hovind.

Nye Ahus vil også stille strenge krav til kontraktspartnerne. Det betyr full oversikt over alle underleverandører og ansatte. Prosjektdirektør Bjørn Sund sier at de ikke kommer til å akseptere noen form for juks under utbyggingen.

Moderne teknikk

Ahus vil benytte mye moderne teknikk. Interntransporten skal utføres av 25 robotstyrte vogner, et AGV-system. De finner selv frem i bygningen, tar heiser og kjører frem til sitt definerte leveringssted. AGV-systemet skal transportere blant annet forbruksvarer, mat og medisine. Det er beregnet at det daglig blir 750 slike transporter. På det gamle sykehuset blir dette utført av ansatte.

Sykehuset blir oppvarmet med geovarme. Varmt vann tas fra grunnen fra omtrent 390 brønner boret i fjell. Ved hjelp av varmepumper, heves temperaturen til den blir høy nok for romoppvarming og produksjon av varmt tappevann. Overskuddsvarme og varme fra kjøling av sykehuset, blir lagret i de samme 390 brønnene i fjell. Denne varmen gjenbrukes ved hjelp av varmepumper. Brønnene med 160 millimeter diameter bores ca 200 meter ned i grunnen. Årlig vil det bli hentet opp 4.500.000 kWh fra grunnen.

Rørpost

Avfallet fra de enkelte avdelingene vil bli sortert i to fraksjoner og transportert i et automatisk, lukket røranlegg til en avfallssentral ved hjelp av undertrykk.

Det samme systemet skal benyttes for brukt tøy fra pasientene. Tøyet blir suget direkte fra sengeposten til vaskeriet.

Blodprøver og andre prøver samt dokumenter og små pakker under 5 kilo, skal fraktes mellom avdelingene i et lukket rørpostanlegg. Via en eller flere vekslere, sørger anlegget selv for at forsendelsen kommer korrekt frem.

God framdrift

Grunnarbeidene er inne i sin siste måned og det aller meste av sprengt fjell og løsmasser er nå transportert ut av byggegropa. I tall betyr dette at 290.000 kubikk er kjørt ut i nærmere 35 000 lastebillass.

Nå gjenstår boring og sprengning av ca. 8.000 kubikk og utkjøring av massene. 1. september startet neste entreprise "6211 fundamenter og kulverter U2". Arbeidet består i boring av stålkjernepeler, boring og etablering av strekk og forankrede stag, forskaling, armering, støp av betong, oppdriftsforankring av kulverter og tilbakefylling av masser inntil fundamenter og kulverter.

Det er PEAB AS som har fått kontrakten og til sammen vil de ha 80 ansatte i arbeid på byggeplassen. Det skal være klargjort for oppstart av neste entreprise, som er råbygg 15. januar 2005, mens all fundamenterings- og kulvertarbeid skal være ferdig 1. april neste år.

Ny entreprise

Sju firma er prekvalifisert til Råbyggentreprisen for behandlingsbygg, akuttmottak og kapell. Innleveringsfristen var 1. september og kontraktsinngåelse er ca. 1.oktober.

Lørenskog kommune får problemer med å ta i mot spill- og overvann fra Ahus. Sykehuset bygger derfor et nytt avløpsanlegg for spillvann direkte inn i RA2s avløpstunnel. Overvannet føres ut i Fjellhamarelva.

Ledningene legges i mikrotunneler som bores i fjell inntil 20 meter under bakken. Totalt skal det bores 700 meter slike tunneler. Dette arbeidet starter 20 oktober og skal stå ferdig 25 juni 2005.

Men ikke alt er på planleggingsstadiet. Parkeringshuset med plass til 1300 biler er for lengst ferdig. Og i sommer ble den nye ambulansestasjonen med 24 ansatte åpnet. Den skal dekke nedre Romerike og Groruddalen. Helikopterbasen er fortsatt under bygging. Den blir tatt i bruk før nyttår.

Ambulansestasjon

Ambulansestasjonen ble tatt i bruk i juli. Det er garasje til seks ambulanser, oppholdsrom, lydisolerte soverom og trimrom. Ullevål universitetssykehus har ansvaret for stasjonen.

Ambulansetjenesten er en del av senter for prehospital akutt- og transportmedisin. Lokalene skal blant annet også romme helikopterlandingsplass med base for Nye Ahus, hovedbase for luftambulansen på Østlandet, undervisningslokaler og ledsagertjenester for to ambulansefly på Gardermoen.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.