BYGG

Her vil det nye storfylket Viken bygge hovedkvarter til 1 milliard kroner

Hva som velges, blir klart på et lukket møte torsdag.

Her mellom togstasjonen og Sandikselva ønsker Viken å bygge hovedkvarteret til det nye storfylket.
Her mellom togstasjonen og Sandikselva ønsker Viken å bygge hovedkvarteret til det nye storfylket. Skjermbilde: Google Maps

På et lukket møte skal det avgjøres hvor hovedkvarteret til det nye fylket Viken skal legges. Ifølge NRK står et nybygg i Sandvika øverst på listen.

Politikerne har hatt tre alternativer til plassering av administrasjonen, ett på Lysaker og to steder i Sandvika. Hva som velges, blir klart på et lukket møte torsdag.

Men ifølge NRK er det et nybygg i Sandvika sentrum som kommer til å være førstevalget til prosjektgruppen som har sett på alternativene.

Fra Halden til Hardangervidda

Området skal være Leif Tronstads plass, bare ett minutt å gå fra Sandvika buss- og togstasjon. Tomten består i dag av en parkeringsplass og en bygning med en dagligvarebutikk.

Les også

En av årsakene til at dette ble førstevalget, er, ifølge NRK, at dette er det eneste av de tre alternativene hvor Viken blir eneeier av hovedkontoret.

Etter det NRK erfarer, blir prislappen på tomt og nytt bygg mellom 840 og 960 millioner kroner, avhengig av hvor mye av tomten som skal utnyttes. I tillegg kommer moms.

Storfylket Viken blir etablert 1. januar 2020 og vil strekke seg fra Halden til Hardangervidda. Det er fylkesmannsembetene i Østfold, Oslo og Akershus og Buskerud som slås sammen.

Les mer om: