ARBEIDSLIV

Ny vår for seniorene

21. sep. 2000 - 12:38

Tøffe perioder med omstilling og nedbemanning i industri og næringsliv har særlig gått hardt utover de eldste medarbeiderne – de over 45 eller 50 år. Mange sliter hardt for å tas inn i varmen på arbeidsmarkedet igjen, men nå vil Norges Ingeniørorganisasjon (NITO) og Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) gjøre sitt for å ta bedre vare på seniormedarbeiderne.

– Vi har registrert at spesielt en del medlemmer over 50 år kan ha problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet igjen – selv når de er ufrivillig skviset som en følge av en nedbemanning, sier informasjonssjef Tom Henning Dalbak i Norske sivilingeniørers forening (NIF).

Ifølge tall fra NIF er personer over 50 år klart overrepresentert i rekken av arbeidsledige sivilingeniører – særlig blant de langtidsledige. – Situasjonen er fortvilet. Mange har kunnskap, erfaring og livsvisdom som yngre mennesker nødvendigvis ikke har, påpeker Dalbak.

Ledighetstall fra Norges ingeniørforening (NITO) peker i samme retning.

Ny seniorpolitikk

NITO og NHO vil utstøtingsmekanismen til livs og lanserer i fellesskap en ny seniormedarbeiderpolitikk, som skal bidra til at voksne medarbeidere slipper en uverdig avgang fra arbeidslivet. – God seniormedarbeiderpolitikk dreier seg ikke om å tilby førtidspensjon, men også vurdere de over 50 som en fremtidig ressurs på arbeidsplassen, sier Leif Eskedal, leder for privat område i NITO.

Mens NHO mener at seniormedarbeiderne er de over 45 år, mener NITO at «grensen» går ved fylte 50.

I oktober setter Eskedal seg ned sammen med NHOs Oskar Rønbeck for å stake ut en strategi, som etter intensjonen skal få bedriftsledere og rekrutterere til å forstå at datostempling av 45-åringer ikke hører hjemme i arbeidslivet. – Det dreier seg ikke minst om å motkjempe interne holdninger i bedrifter om at de eldste har gått trøtte. Slike holdninger bidrar til at godt voksne medarbeidere ekskluderes fra tilbud om kurs og etterutdanning – noe som gjerne er en forutsetning for å utvikle seg i informasjonssamfunnet. Alle trenger påfyll av kompetanse, særlig med dagens endringstakt. Undersøkelser viser at de som får sjansen til å oppdatere seg, greier seg veldig bra.

Kursen er ikke fastlagt, men som aktuelle retningsførere trekker Eskedal fram holdningsskapende arbeid, råd til personalpolitikk, etter- og videreutdanningsopplegg samt dokumentasjon av bedrifters kostnader ved å la verdifull seniorkompetanse og -erfaring seile sin egen sjø. – Mange bedrifter har brent seg på å skvise ut eldre medarbeidere til fordel for yngre, fordi de mister verdifull kunnskap og erfaring.

– Direkte ulogisk

Også NIF er opptatt av seniormedarbeiderne. Tom Henning Dalbak ser ingen rasjonelle årsaker til at ingeniører over 45 eller 50 støtes ut av arbeidsmarkedet: – Men tendensen reflekterer trolig et generelt trekk ved samfunnsutviklingen som sier at ungdommelighet er bra og har egenverdi.

Informasjonssjefen mener det er direkte ulogisk at næringslivet skriker over mangel på arbeidskraft og samtidig lar være å reflektere over personer over 50 år. – Bedrifter må vise større vilje til å komme i inngrep med disse menneskene og finne ut hva de kan – og ikke definere dem ut av søknadsbunken. Vi forsøker å formidle at en ideell virksomhet trenger de unge med fersk kunnskap og de godt voksne med mer erfaring, sier Dalbak.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.