ARKIVNYHETER

Ny utlysning av Norges høyeste bru

Dette er et av forslagene til hvordan Sabetjohk bru skal se ut. Den som får kontrakten skal selv stå for prosjekteringen.
Dette er et av forslagene til hvordan Sabetjohk bru skal se ut. Den som får kontrakten skal selv stå for prosjekteringen. Bilde: Ill.: Rintala Eggertsson Arkitekter

Sabetjohk bru er navnet på den høye brua. Det er en gangbru som skal gå over et juv. Bunnen av juvet ligger ca. 140 meter under gangbanen. Hovedspennet utgjør det meste av brua. Det blir 45-50 meter langt. Nøyaktig lengde blir det opp til entreprenøren å avgjøre. Entreprisen omfatter både prosjektering og bygging av brua. Prosjekteringen baseres på veiledende arkitektskisser.

Den første utlysningen fant sted tidligere i år. Den gangen fikk ikke entreprenørene noen valgmuligheter. Brua som kommunen ville ha pris på, var en hengebru uten tårn. Gangbanen skulle bæres av tre kabler som skulle forankres direkte i de stupbratte fjellsidene. Brua var tegnet av Rintala Eggertsson Arkitekter og prosjektert av Dr Techn Kristoffer Apeland. De samme har laget utkast til nye løsninger.

Juvet som brua krysser ligger i Kåfjorddalen ikke langt fra grensen mot Finland. Brua inngår i turstinettet i Kåfjord, og blir en viktig del av kommunens satsing på naturbasert reiseliv.

Les mer om: