Ny utlysning av elektroarbeid i Noreviktunnelen

Ny utlysning av elektroarbeid i Noreviktunnelen
Elektroarbeidet i Noreviktunnelen er lyst ut for annen gang. De som er interessert i jobben må gi anbud innen 10. januar. Ill.: Statens vegvesen

Den første utlysningen fant sted 1. september. Da anbudsfristen gikk ut 18. oktober, hadde tre elektroentreprenører meldt sin interesse. Deretter gikk behandlingen av anbudene sin gang, men før de kom til anskaffelsesnemnda, ble feilen oppdaget.

Vegvesenet valgte å avlyse anbudskonkurransen, men de tre anbyderne hadde mulighet til å klage på avgjørelsen. Klagefristen gikk ut uten av noen benyttet seg av retten, og oppdraget ble lyst ut på nytt.

Noreviktunnelen er en 2 540 meter lang tunnel i Høyanger kommune i Sogn. Tunnelen inngår i strekningen Torvund-Teigen på E 39 på nordsiden av Sognefjorden. Veidekke har hovedentreprisen på tunneldriften. Gjennomslag fant sted i mai i år.

Oppdraget som er utlyst omfatter levering og montering av blant annet 25,8 km sterkstrømskabler, 8,8 km fiberkabel, 2,6 km utstrålende antennekabel, 2,7 km kabelbru, 240 tunnelarmaturer, 8 impulsventilatorer, 3 tavlerekker med hoved- og fordelingstavler, 3 styretavler/styresentraler, 3 20kVA UPS, 15 nødstasjoner og 25 innvendig belyste skilt.

Noreviktunnelen skal være ferdig 1. desember neste år. Da erstatter den en bratt og smal vegstrekning med mange farlige avkjørsler. Det siste overslaget viser at prosjektet vil koste 370 millioner kroner.

Les mer om: