NYHETER

Ny tverrveg på Jessheim

Vegforbindelsen som skal avlaste Storgata på Jessheim i Akershus er nå sendt ut på anbud. Oppdraget omfatter også ombygging av fylkesveg 459. Anbudsfristen er satt til 14. august.

 Bildet viser rundkjøringen hvor fylkesvegene 174 og 459 møtes. Kulverten under jernbanen vil kreve en betydelig del av anleggsutgiftene. (Ill.: Statens vegvesen)
Bildet viser rundkjøringen hvor fylkesvegene 174 og 459 møtes. Kulverten under jernbanen vil kreve en betydelig del av anleggsutgiftene. (Ill.: Statens vegvesen) Bilde: Ill: Statens Vegvesen
Anders Haakonsen
25. mai 2012 - 10:31

I 1999 ble det åpnet en ny veg som gikk i en stor ring utenom bebyggelsen på Jessheim, kommunesentret i Ullensaker. Den skulle avlaste sentrum for trafikken som fulgte med åpningen av flyplassen på Gardermoen. Siden har trafikken gjennom Storgata økt jevnt og trutt. Nå går Akershus fylke og Ullensaker kommune sammen om en ny avlastningsveg.

Det meste av investeringene vil gå til en tverrveg mellom fylkesvegene 174 og 459. Fylkesveg 174 er avlastningsvegen fra 1999, den store ringen rundt Jessheim. Fylkesveg 459 er Ringveien, en liten ring som går såvidt utenom sentrum.

To spor i anleggsperioden

Tverrvegen blir 640 meter lang. Nesten halvparten av denne strekningen følger traséen til en lokal veg gjennom et industriområde. Resten av vegen går delvis gjennom lett terreng. Det som koster penger, er å krysse jernbanen like nord for Jessheim stasjon.

Tverrvegen skal gå i kulvert under jernbanen. I krysningspunktet er det fire jernbanespor. Et av dem har ingen funksjon lenger og skal fjernes. Jernbaneverket forlanger at to av de tre andre skal kunne brukes i hele anleggstiden.

Kulverten blir en betydelig konstruksjon. Vegvesenet regner med at 5 000 kbm betong vil gå med til å støpe den. Sporene blir lagt i en bue utenom krysningspunktet mens arbeidet pågår. Det blir fire rundkjøringer på Tverrvegen, en i hver ende og ytterligere to mellom dem.

Senkes to meter

Arbeidet på fylkesveg 459 blir mindre omfattende. Ca. 600 meter av vegen berøres av ombyggingen. Rundkjøringen hvor Tverrvegen møter fv 459 blir liggende to meter lavere enn nåværende nivå. Fv 459 må derfor senkes for å bli tilpasset rundkjøringen. For øvrig er det først og fremst myke trafikanter som skal tilgodeses.

I dag er det bare gang/sykkelveg på den ene siden av kjørebanen. På mesteparten av den aktuelle strekningen blir det ingen forandring på det, men tilbudet til gående og syklende blir bedre. Fotgjengere får et fortau i stedet for en gang/sykkelveg, syklistene får en egen gangbane som blir skilt fra fortauet med en rabatt. På en kort strekning blir det en sykkelfelt også på den siden av vegen hvor det ikke er noen gang/sykkelveg i dag.

Prosjekteringen er utført av Hjellnes Consult og Rambøll. Utgiftene til det nye veganlegget deles likt mellom fylket og kommunen. Jobben skal fullføres i september 2014.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.