Ny tråler skal lagre fisken levende før den slaktes

Vard bygger tråler for Nergård Havfiske.

Ny tråler skal lagre fisken levende før den slaktes
Nergårds nye tråler skal mellomlagre fisken før den slaktes. Foto: Vard

– Bedre kvalitet på produktet sikrer både bedre pris for fangsten og bedre utnyttelse av naturressursene