FORUM

Ny teknologi kan spare strømDermed kunne man redusere forbruket av ikke-essiensiell strøm når måleren beveget seg over streken som viste grensen for effektuttak til normal pris.

Det førte aldri til at det ble mørkt hjemme hos oss, i motsetning til hos Arne Kristian Knudsens besteforeldre. Han skriver i TU nr. 43/44-03 at den elektriske vippa nærmest er stenalderteknologi, og kritiserer Norges Naturvernforbund og undertegnede for å ikke følge med i tiden.

Det har selvsagt aldri vært min mening å gjeninnføre amperemeteret i den formen som her er omtalt. En "arvtager" for denne gamle teknologien kan være teknologien for to-veiskommunikasjon. Den er i ferd med å innføres i for eksempel Italia i stor skala. Den gjør det mulig for netteier å avlese strømforbruket hos kunden kontinuerlig, og etter avtale med kunden kan for eksempel varmtvannstanken kobles ut når belastningen på nettet er spesielt høyt. Dermed slipper kundene selv å regulere strømforbruket, mens netteier unngår tap som skyldes høy belastning, og begge sparer penger!

Det er også fristende å kommentere Knudsens påstander om gasskraftverk og avfallsforbrenning knyttet til fjernvarmeanlegg. Norges Naturvernforbund deler ikke Knudsens oppfatning om at gasskraftverk er framtidas løsning for norsk energiforsyning, som han ganske riktig påpeker. Vi er også kritisk til brenning av usortert avfall i fjernvarmeanlegg, og har kritisert Bergen kommune for å drive fjernvarmeanlegget med forurensende avfall. Men vi er for utbygging av nær- og fjernvarme som kan utnytte de store, ubrukte ressursene: sortert restavfall uten papir, kompost og plast samt bioenergi og varme fra havet.

Som Naturvernforbundet har pekt på, finnes det store mengder trevirke på Vestlandet som best egner seg til varme, og ikke til materialer eller papir. I havet rundt de fleste norske kystbyer er det store varmeressurser som kan hentes ut med varmepumper. Både varme fra bioenergi og fra havet kan fordeles via nær- og fjernvarmenett til oppvarming av boliger, næringsbygg og andre bygninger med en langt lavere miljøkostnad enn det gasskraftverk, oljefyring eller ukritisk søppelbrenning kan gjøre. Dermed reduseres forbruket av strøm til oppvarming, og presset for å bygge ut stadig mer strømproduksjon minsker.

PS. Ja, vi kaller strøm til panelovner for ressurssløsing, og sammenlikner det med å bruke indrefilet til hundemat.

Tore Killingland

Generalsekretær

Norges Naturvernforbund

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.