Ny studie: Elferger er mer miljøvennlige enn dieselferger etter syv måneders drift

Å bygge en elferge fører til mer utslipp enn å bygge en dieselferge, men etter syv måneders drift er gapet tettet, viser ny studie.

Ny studie: Elferger er mer miljøvennlige enn dieselferger etter syv måneders drift
Julie Sandnes Galaaen har skrevet masteroppgave om elferger. Foto: Arne Fenstad

– Studien viser at batterielektriske ferger er mer fordelaktige enn dieselelektriske ferger når det gjelder klima. Det har også tidligere studier vist, men i min studie har jeg brukt et mer detaljert datagrunnlag og gjort mer konservative antagelser for å se om dette faktisk stemmer. Jeg så likevel at klimaeffekten er veldig stor. I tillegg ser man forbedring på mange andre miljøeffekter, sier Julie Sandnes Galaaen.