NYHETER

Ny stor jobb på på fv 33 på Toten

Den siste store entreprisen på prosjektet Skreifjella-Totenvika er utlyst med anbudsfrist 11. september. Oppdraget gjelder utbedring av 7,2 km fylkesveg 33 i Østre Toten kommune i Oppland.

Fylkesveg 33er foreløpig for smal til at det kan markeres midtlinje. Den mektige bjørka må vike når vegen skal utvides. (Foto: Anders Haakonsen)
Fylkesveg 33er foreløpig for smal til at det kan markeres midtlinje. Den mektige bjørka må vike når vegen skal utvides. (Foto: Anders Haakonsen)
16. juli 2014 - 20:40

Strekningen som skal utbedres går mellom Langsletta og Totenvika kirke. Vegen skal i hovedsak følge nåværende trasé, men flere svinger blir rettet ut.

Ny vegbredde blir 8,5 meter. I dag varierer den mellom 5 og 6 meter.

I følge Vegvesenets overslag vil anleggskostnadene ligge mellom 130 og 170 millioner kroner. De totale omkostningene for hele prosjektet er beregnet til 491 millioner kroner. Av dette skal 320 millioner kroner dekkes med statlige midler og 171 millioner med bompenger.

Mellom Fjellhaug og Totenvika kirke blir det gang/sykkelveg parallelt med kjørebanen på sørsiden av vegen. Fra Totenvika kirke er det gang/sykkelveg videre vestover i dag.

Den nye gang/sykkelvegen blir 5,5 km lang. På det meste av denne strekningen skal det etableres et nytt kommunalt vann- og avløpsanlegg. Entreprisen omfatter også omlegging av kabler for kraft og telekommunikasjon.

Den som får kontrakten skal grave 240 000 kbm løsmasser, sprenge 20 000 kbm fjell, bygge 6 000 kbm støyvoller, sette opp 2 300 kvm støyskjermer og 5 600 meter og legge 90 000 kvm asfalt.

Prosjekteringen av fylkesveg 33 mellom Langsletta og Totenvika er utført av Rambøll. Høsten 2016 får vegen bra standard.

 

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.