ELEKTRO

Ny standard for el og ekom i veianlegg. Skal bidra til økt konkurranse og lavere priser

Den nye standarden er utviklet i et samarbeid mellom Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og Statens vegvesen, og omfatter et marked hvor det årlig brukes 6 milliarder kroner

Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
14. jan. 2021 - 15:16

NEK og Statens vegvesen har gjennom 18 måneder samarbeidet om å utvikle en standard som vil gi kravene for å tilfredsstille Statens vegvesens vegnormal N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i og langs offentlig veg.

Den nye standarden heter NEK 600 El og ekom i vegtrafikksystem.

– Gjennom vårt samarbeid med NEK har vi fått tilgang til et større faglig nettverk, som gir et oss et styrket bransjesamarbeid. Vi får dermed en bred, felles forståelse av kravene og det vil bli lettere å oppnå forskriftskravene, forteller Morten Wright Hansen, seksjonssjef på Inspeksjon og sikkerhet i Myndighet og regelverk i Vegdirektoratet.

llene i Storheia vindpark på Fosen har utløst en nasjonal strid, men vindkraft på land vil relativt sett gi mindre naturinngrep enn nybygging av hytter.
Les også

Vindkraft på land kan bygges ut raskere og billigere enn kjernekraft

Metode for sikkerhetskrav

Statens vegvesen har parallelt revidert veinormen N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i og langs offentlig vei. N601 vil i revidert form bare stille funksjonelle sikkerhetskrav og ikke inneholde detaljerte tekniske krav til utførelse.

Vegnormen vil henvise til NEK 600 som metode for å oppnå sikkerhetskravene. Bruken av den nye standarden vil derfor gjelde alle offentlige veier og gater i Norge og vil påvirke en samlet bransje.

Leif T. Aanensen er adm. dir. i NEK. <i>Foto:  NEK</i>
Leif T. Aanensen er adm. dir. i NEK. Foto:  NEK

– Det har vært en komite bestående av nærmere 50 eksperter fra alle fagmiljøer innenfor vei, el og ekom som har utviklet NEK 600. I denne prosessen har alle involverte fått framføre sine synspunkter til diskusjon. Resultatet er at det hersker bred forståelse og konsensus om kravene i standarden, sier Leif Aanensen som er adm. dir. i NEK.

Soldater fra Forsvarets sanitetsbataljon under årets Nordic Response-øvelse. Artikkelforfatteren mener det må gjøres noe med lønns- og pensjonsvilkårene for å styrke rekrutteringen til Forsvaret.
Les også

Krigsfrykt preger mange nordmenn – med god grunn

Kostnadene vil gå ned

Årlig brukes det cirka seks milliarder kroner på el og ekom i norske veianlegg. Dette tallet omfatter nybygg, oppgraderinger og vedlikehold. Når anbudsinnbydelser baseres på standarder, vil anbudene bli transparente og det vil gi økt konkurranse.

– Det forventes at det vil bli en mer likeverdig og styrket konkurranse når man må levere anbud som baseres på en standard. En standard gir lite rom for tolkning og det vil være enklere å sammenligne de ulike anbudene. Erfaringene viser at standarder gir økt forutsigbarhet for partene noe som innebærer at kostnadene går ned. Det betyr at man kan få mer vei for pengene, sier Leif Aanensen.  

Green Mountains datasenter på Rjukan (nede til venstre) ligger 800 meter fra der Hima Seafood bygger sitt ørret-oppdrettsanlegg. Planen er å bruke restvarme fra datasenteret til å varme opp Himas bygg.
Les også

Får gratis spillvarme fra datasenteret: Lønner seg likevel ikke

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.