BYGG

Ny Sintef-rapport: Slik kan varmetapet i eldre boligbygg reduseres med to tredjedeler

– Og det lønner seg å være ambisiøs, sier forskerne som har studert klimafotavtrykket ved ulike energioppgraderinger av boligbygg.

Vestlia borettslag i Trondheim, et av casene i Sintefs ferske studier av klimafotavtrykket ved energioppgradering av boligbygg.
Vestlia borettslag i Trondheim, et av casene i Sintefs ferske studier av klimafotavtrykket ved energioppgradering av boligbygg. Foto: Kristian Stenerud Skeie

En stor mengde av boligblokkene fra 1980- og 1990-tallet vil snart trenge rehabilitering, og Sintef har i to ferske studier undersøkt potensialet i å benytte anledningen til samtidig å energioppgradere byggene.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.