Ny sekretariatsleder i Oslopakke 3

Ny sekretariatsleder i Oslopakke 3
Bilde: Svein Erik Dahl/Samfoto

Rognlien er 54 år, bor i Oslo, er jurist og har i tillegg utdanning innen internasjonal politikk og økonomi.

Rognlien har en variert og solid yrkesbakgrunn, blant annet innen juridisk rådgivning, strategi og organisasjonsutvikling. Han har blant annet arbeidet i TOTAL Norge, PricewaterhouseCoopers, advokatfirmaet Simonsen, og sist som direktør og leder av Energi i Pöyry Management Consultants Norway (tidligere ECON Analyse AS). I sine stillinger har Rognlien både hatt personalansvar, oppgaver innen organiseringsspørsmål og erfaring med prosesser rundt kostnadsstyring og langsiktig strategi.

- Arbeidet med Oslopakke 3 er inne i en spennende fase, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen. –Sekretariatslederen må være dyktig på å forstå hvordan de ulike forvaltningsnivåene fungerer, og kunne kommunisere i ulike sammenhenger. Jeg er overbevist om at Rognlien er den rette personen til å lede dette arbeidet, sier Gustavsen.

Sekretariatslederen skal rapportere til styringsgruppen for Oslopakke 3-samarbeidet, som består av vegdirektøren, byråden for miljø og samferdsel i Oslo, fylkesordføreren i Akershus og jernbanedirektøren.

- Utbygging av veg- og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus gir et vesentlig bidrag til den samfunnsmessige utviklingen i denne regionen. Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet med Oslopakke 3 på nyåret, sier Rognlien som starter i den nye jobben 16. januar 2012.

Sekretariatet skal være den tverretatlige motoren i Oslopakke-samarbeidet mellom stat, kommune og etater i Oslo og Akershus. Medlemmene i sekretariatet vil formelt være ansatt i Statens vegvesen Region øst.

Les mer om: