AVFALL

Ny rekord: Verden kastet 54 millioner tonn elektrisk avfall i fjor – det meste på ukjente steder

Avfallshåndteringen henger ikke med på de økende mengden elektronikkavfall som verden produserer hvert år. Ifølge FN betyr det at mye verdifullt råstoff går tapt og samtidig blir flere utsatt for farlige kjemikalier.

Nord-Europa produserer mest elektrisk avfall per person, men det er også her at mest innsamles til gjenbruk. Bildet er fra gjenvinningsstasjon i Oslo.
Nord-Europa produserer mest elektrisk avfall per person, men det er også her at mest innsamles til gjenbruk. Bildet er fra gjenvinningsstasjon i Oslo. Illustrasjonsfoto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix
Louise Olifent, Ingeniøren.dk
13. juli 2020 - 19:00

Flere mennesker i verden har fått tilgang til elektriske enheter som mobiltelefoner og elektriske tannbørster, som utgjør en viktig del av deres hverdag, men med en høyere levestandard kommer også en økende verdensproduksjon av elektrisk avfall. De store mengdene avfall vokser for raskt til at avfallshåndteringen kan følge med. Det viser en ny rapport fra FN.

I fjor slo den global produksjon av elektrisk og elektronisk avfall – også kalt EE-avfall – sin egen rekord da 54 millioner tonn elektronikk ble dumpet.

Når avfallshåndtering ikke kan følge med, betyr det at mer avfall ikke håndteres på en miljømessig forsvarlig måte, ifølge Kees Baldé, forsker ved FNs universitet i Bonn og medforfatter av rapporten:

– EE-avfall er et veldig stort problem fordi mengdene vokser veldig raskt hvert år og resirkuleringsnivået holder rett og slett ikke følge, sier han til The Guardian.

Kvikksølv og gull

Ifølge rapporten inneholder EE-avfall flere forskjellige giftige tilsetningsstoffer, inkludert kvikksølv og kjemikaliene som kalles bromerte flammehemmere. Rapporten anslår at det hvert år lekker ut ca. 50 tonn kvikksølv og 71.000 tonn bromerte flammehemmere i udokumenterte strømmer av EE-avfall over hele verden.

Avfallet er «dokumentert» når det med sikkerhet har blitt samlet inn og resirkulert forsvarlig.

– De økende mengder EE-avfall, et lavt nivå på innsamlingen og ikke-miljøvennlig forsvarlig avhending og behandling av denne avfallsstrømmen utgjør betydelig risiko for miljøet og for menneskers helse, skriver forfatterne av rapporten.

En av de alvorligste konsekvensene av å komme i kontakt med kvikksølv er skader på det menneskelige nervesystemet allerede i fosterstadiet, noe som bremser barns utvikling, skriver den danske Miljøstyrelsen. Bromerte flammehemmere som er tilsatt i elektronikk for å hindre at enhetene tar fyr, er også mistenkt for å skade fostre og å være hormonforstyrrende, ifølge byråets nettsted.

De aller fleste giftige stoffer fra fjorårets mengder EE-avfall har man ikke oversikt over hvor er, da 83 prosent av avfallet er udokumentert og «sannsynligvis ikke ble samlet inn og håndtert på en miljømessig forsvarlig måte», ifølge rapporten.

De rike produserer mest EE-avfall

Produksjonen av EE-avfall har økt med 21 prosent de siste fem årene, og det tilsvarer i gjennomsnitt ca. 7,3 kg for hver person. Verst er situasjonen i de rike landene, der Nord-Europa toppet listen med 22,4 kg i fjor. per. person, sammenlignet med Afrika, der hver innbygger sto for bare 2,5 kg elektronikkavfall.

Selv om det er Nord-Europa som produserer mest EE-avfall per innbygger, er Europa også det kontinentet i verden som samler inn mest til gjenvinning, ifølge rapporten 42,5 prosent av EE-avfallet.

Mest søppel kom i 2019 fra små enheter, som for eksempel mikrobølgeovner og elektriske tannbørster, som utgjorde 17,4 millioner tonn, mens de minste fraksjonene, IT-utstyr og lamper, bare sto for henholdsvis 4,7 og 0,9 millioner tonn.

Utviklingen i EE-avfall i verden totalt fra 2014, framskrevet til 2030.
Utviklingen i EE-avfall i verden totalt fra 2014, framskrevet til 2030.

Ifølge rapporten øker mengden EE-avfall med et par millioner tonn per år, og derfor forventer FN at mengdene vil øke til 74 millioner tonn i 2030. Forskerne skriver at årsaken til de økende volumene er høyere etterspørsel, kortere levetid for elektroniske gjenstander og manglende mulighet til å få tingene sine reparert.

Osman Gani.
Les også

Leitar etter framtidige legemiddel framfor skjermen

Edelmetaller havner i søpla

Opp mot 69 elementer fra det periodiske systemet finner du i elektronisk utstyr, inkludert edle metaller som gull, sølv og platina. Det er en utfordring å trekke metallene ut av omtrent 17,4 prosent av EE-avfallet som globalt er sortert for resirkulering, fordi elektroniske produkter ofte verken er designet eller samlet med gjenvinning i tankene, skriver forfatterne bak rapporten. De anslår likevel at det kan finnes verdier for ca. 10 milliarder dollar ved å gjenvinne forskjellige råmaterialer bare fra de dokumenterte avfallsmengdene.

Selv om det er penger å tjene, er det i mange tilfeller ikke en god forretning å trekke metallene ut av avfallet fordi resirkuleringsprosessen koster mer enn det metallet er verdt. Et unntak er gull, som brukes i f.eks. mobiltelefoner og datamaskiner, hvor det er rundt 230 gram for hvert tonn EE-avfall.

I fjor var det gull for ca. 9,5 milliarder dollar som ble dumpet i 54 millioner tonn elektronisk avfall, anslår forfatterne bak rapporten.

Forskere er i ferd med å finne opp metoder for å trekke ut gull fra for eksempel trykte kretskort, som Ingeniøren tidligere har beskrevet, og dette kan gjøres på en økonomisk forsvarlig måte med en gjenvinningspris på rundt 5 dollar for å hente ut gull for 64 dollar.

Mer resirkulert gull kan bety lavere CO2-utslipp, ettersom gruveindustrien slipper ut rundt 18.000 tonn klimagasser og produserer rundt 1,3 millioner tonn. tonn avfall for hvert tonn gull som blir utvunnet.

De danske søppelhaugene blir større

I Danmark har landets årlige mengder EE-avfall nesten doblet seg på fem år, hvor det i 2014 var 44.091 tonn sammenlignet med 2018, da 77.598 tonn ble produsert. Det toppet seg imidlertid i 2016, ifølge avfallsstatistikken for 2018.

Tallene er beregnet på grunnlag av EE-avfall rapportert til Affaldsdatasystemet (ADS), og fordi en stor aktør innen innsamling av elektronisk avfall i Danmark gikk konkurs tidlig i 2018, kan mindre EE-avfall ha blitt rapportert til ADS i 2017, skriver forfatterne bak avfallsrapporten, som utdyper at mengdene har økt igjen.

Danmark har vedtatt spesielle regler for hvordan avfall skal håndteres, og siden 2014 har antallet land som har vedtatt en nasjonal lov om EE-avfall, regulering eller politikk økt fra 61 til 78. Det er fortsatt mindre enn halvparten av FNs 193 medlemsland.

Denne artikkelen ble først publisert av Ingeniøren. Ifølge Statistisk sentralbyrå har Norge mer EE-avfall enn Danmark, men toppen ble nådd i 2014, med 152.000 tonn EE-avfall – mot 129.000 tonn i 2018, som er det siste året det finnes data for. 50.000 tonn kom fra husholdningene.

Les også

Vil betale industrien 3000 kroner per tonn CO2 fjernet fra lufta

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.