OLJE OG GASS

Ny rekord for StatoilHydro

Anders J. Steensen
1. aug. 2008 - 14:47

Finansminister Kristin Halvorsen bør være meget fornøyd med StatoilHydro.

Ingen selskaper er i nærheten av å betale så mye skatt. Med driftsoverskuddet på 62,6 milliarder, så betaler StatoilHydro hele 43,2 milliarder i skatt.

Nettoresultatet er på 18,9 milliarder etter skatt og finansposter. For første halvår er nettoresultatet nær 36 miliarder kroner.

StatoilHydro betaler rundt 69 prosent skatt. Men siden Staten eier 70 prosent av aksjene, er det grunn til anta at det for 2008 også vil utbetalt et ekstra stort utbytte, som staten vil dra nyttte av.



Når produksjonsmålet

- Vårt mål om å produsere 1,9 millioner fat oljeekvivalenter daglig er langt mer robust i dag enn det var på kapitalmarkedsdagen i januar. Gjennom målrettet arbeid når vi dette målet, sier konsernsjef Helge Lund.

Han påpeker at grunnlaget for det gode resultatet er høy industriell aktivitet i StatoilHydro.

– Vi gjennomfører revisjonsstanser som planlagt. Vi er midt oppe i samordningen av organisasjonene på sokkelen og letenivået har aldri vært så høyt. Vi jobber godt. Alt dette medfører at vi kan produsere 1,9 millioner fat olje, gass og petroleumsvæske (NGL/LPG) daglig, sier Lund.



Sparer investeringer

StatoilHydro påvirkes både positivt og negativt av den lave dollarkursen.

Den høye oljeprisen, som for annet kvartal lå på 115 dollar (585 kroner) per fat, gir lavere inntjening enn dersom StatoilHydros estimat på en gjennomsnittlig dollarkurs på 6 kroner hadde vært gyldig.

På den positive siden, blir investeringene lavere.

– Siden en god del av våre investeringer er i dollar, justeres investeringskostnadene ned med 10 milliarder, til 65 milliarder kroner for 2008. Letekostnadene blir også lavere enn budsjettert på grunn av dette, sier Lund.



Mange små funn

Den høye leteaktiviteten har gitt ti funn på norsk sokkel, 18 totalt første halvår.

Utfordringen for selskapet er at funnene er små. Fordelen er at de fleste ligger i modne områder med eksiterende infrastruktur.

Derfor vil det ikke ta lang tid å utvikle funnene til prosjekter og utbygginger. Et typisk prosjekt er Yttergryta, hvor det tok rundt et år fra letebrønnene ble boret til en utbygging var godkjent.



Olje frem til 2030

I løpet av annet kvartal leverte StatoilHydro inn en ny Plan for utbygging og drift, PUD, for Troll Vest.

– Denne planen vil sikre oljeutvinning på Troll Vest frem til 2030 ved at vi innfører mer gassinjeksjon. Samtidig har vi gjennomført prosjektarbeid for å videreutvikle Troll A-utbyggingen slik at vi er i stand til å opprettholde ønsket produksjonsvolum fra Troll Gass, sier Lund.



Øker i utlandet

En stadig større andel av produksjonen i StatoilHydro kommer fra den internasjonale delen av virksomheten. Overskuddet fra den internasjonale virksomheten kom opp i 9,5 milliarder kroner siste kvartal.

Dette er økning på hele 160 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor.

Det er først og fremst feltene utenfor Angola og Aserbajdsjan som bidrar. Men etter hvert vil produksjonen i Canada, den mexicanske golfen, Brasil og Algerie spille inn.

– Vi har nylig levert inn PUD for et større oljefelt i Nigeria. Her blir produksjonskapasiteten 240.000 fat daglig. Dessuten har vi overtatt alle rettighetene i Peregrino-feltet i Brasil. Det gjenstår å se om vi opprettholder status som operatør. Jeg påstår at disse aktivitetene viser at vi er i ferd med å bli oppfattet som en global aktør, sier Lund.



Exit Iran

Etter press fra blant andre amerikanske myndigheter, trekker StatoilHydro seg ut av Iran.

– Vi planlegger ingen ny aktivitet i Iran. Vi er i ferd med å avslutte våre kontraktsforpliktelser på South Spar 6, 7 og 8. Det regner vi med vil være klart i løpet av 2009. Deretter vil vi få betalt som avtalt, og jeg regner med at hele vår portefølje er avsluttet i løpet av fem år, sier Lund.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.