Ny rassikringstunnel i Lofoten

Ny rassikringstunnel i Lofoten
Tunnelen som er ute på anbud nå, skal gå nordover fra Hamnøya nederst på kartet. I løpet av 2014 skal hele E 10-strekningen fra Hamnøya til Solbjørnneset oppe til venstre være sikret mot ras. Ill.: Statens vegvesen

E 10 ytterst i Lofoten er rasutsatt hele året. For tre år siden ble en del av vegen sikret da den 1 641 meter lange Fjøsdalstunnelen i Flakstad kommune ble åpnet. Nå fortsetter utbyggingen i nabokommunen.

Oppdraget som er ute på anbud nå, omfatter nesten en kilometer tilstøtende veger i tillegg til driving og sikring av tunnelen. Det sørlige endepunktet for strekningen i entreprisen ligger like ved det kjente fiskeværet Hamnøya. Det nordlige endepunktet ligger ved Akkarvika. Prosjekteringen av veg og tunnel er utført av Statens vegvesen i egenregi.

Byggetiden blir ca. to år, men utbyggingen i dette området stopper ikke når tunnelen er tatt i bruk. Innen det skjer er man godt i gang med omfattende rassikringstiltak mellom Akkarvika og Solbjørnneset.

Strekningen Hamnøya-Solbjørnneset er ca. fire km lang. Til sammen skal det investeres en halv milliard kroner i rassikring av denne strekningen. Hele beløpet skal dekkes over statsbudsjettet. For 2011 er det bevilget 55 millioner. Hele prosjektet skal fullføres i løpet av 2014.

Les mer om: