PROSJEKTER

Ny rapport: Nasjonale turistveger er en kjempeboost for turistnæringen

Reiselivsbedrifter lang turistveistrekningene opplever større vekst enn konkurrentene andre steder.

Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
27. juni 2019 - 05:06

Det er Menon Economics som står bak rapporten «Effektmåling av Nasjonale turistveger – Lokaløkonomiske effekter av de nasjonale turistvegene Senja og Gaularfjellet».

Rapporten er bestilt av Turistvegseksjonen i Statens vegvesen, og har som mål å undersøke hvilken effekt strekningene har hatt på det lokale reiselivet langs veistrekningene.

Rapporten er en forlengelse av en tilsvarende rapport fra 2017 som analyserte turistvegstrekningene Varanger og Rondane.

Indeksert utvikling for verdiskaping i reiselivet langs Nasjonal Turistveg Senja og referanseområdene. Kilde: Menon
Indeksert utvikling for verdiskaping i reiselivet langs Nasjonal Turistveg Senja og referanseområdene. Kilde: Menon

Hovedkonklusjonen er at reiselivsbedriftene langs Nasjonal turistveg Senja har hatt svært mye høyere vekst enn alle sine referansegrupper. Reiselivsbedriftene langs Nasjonal turistveg på Gaularfjellet har også vokst mer enn sine regionale og nasjonale referansegrupper, men tilsvarende som sammenlignbare bedrifter i Sogn og Fjordane.

Verdiskapingsvekst på 30 prosent

De nasjonale turistvegene Gaularfjellet (t.v.) og Senja (t.h.) <i>Illustrasjon:  Menon</i>
De nasjonale turistvegene Gaularfjellet (t.v.) og Senja (t.h.) Illustrasjon:  Menon

Nasjonal turistveg Senja går mellom Gryllefjord og Botnham, med korte avstikkere til Mefjordvær og Husøy, og strekker seg over 102 km. Veksten i reiselivet langs denne strekningen har ifølge undersøkelsen til Menon Economics vært svært høy i hele tidsperioden.

Fra 2004 til 2010 var den årlige verdiskapingsveksten på 30 prosent, mens veksttakten etter 2010 har vært på 23 prosent i året. Denne veksten har bidratt til at reiselivet utgjorde en tre ganger større andel av næringslivet i 2017 sammenlignet med
2004. 

Nasjonal turistveg Gaularfjellet strekker seg over 114 kilometer, og går fra Balestrand til Moskog, og mellom Sande og Eldalsosen. Fra 2004 til 2010 var den årlige verdiskapingsveksten i reiselivet langs strekningen på 5 prosent, mens veksttakten etter 2010 har vært på 7 prosent i året. Fra 2010 til 2012 var veksten lavere langs Nasjonal turistveg Gaularfjellet enn i referanseområdene, men etter 2012 tok veksttakten seg betydelig opp. Dette har bidratt til at reiselivets andel av næringslivet økte med 4 prosentpoeng de siste fem årene, skriver Menon Economics.

– Dokumentasjonen er viktig

Trine Kanter Zerwekh i Statens vegvesens turistvegprosjekt forteller til Veier24 at de er veldig godt fornøyd med rapporten som dokumenterer effekten av den store satsingen som både er gjort, og skal gjøres, i forbindelse med Nasjonale Turistveger.

Vis mer

– Tilretteleggingen vi gjør for å skape opplevelser for turistene representerer en betydelig verdiskapning. Både denne rapporten og den som kom kom i 2017, bekrefter det. Reiselivsaktørene langs slike strekninger bekrefter jo selv verdien, og opplever denne satsingen som veldig positiv. Dette er små bedrifter der turisttrafikken betyr et være eller ikke være. 

– Det er ekstra morsomt at aktørene langs turistvegstrekningen på Gaularfjellet, som i mange år opplevde stagnasjon og nedgang i turisttrafikken blant annet som følge av mange nye tunneler, nå snakker om tiden før og etter turistveisatsingen. Prosjektet har derfor viktige elementer i seg av både næringsutvikling og distriktspolitikk. 

– Vi ser også at vi nå har fått en annen type turister, som legger igjen mer penger enn tradisjonelle grupper.

– Noen mener at dette er råflott pengebruk over Statens vegvesens budsjetter?

– Ja, vi har fra tid til annen sett at enkelte politikere mener det. Derfor er det jo så veldig bra å dokumentere den positive effekten gjennom disse rapportene, sier Trine Kanter Zerwekh.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.