Havforsuring påvirker økosystemet

Ny rapport: Havene i nord kan bli for sure for flere arter de neste 30 årene

CO2-utslipp og skipsfart bidrar til forsuring og endrer økosystemet i havet.

Skipsfart bidrar til surere hav spesielt langs kysten. Fra januar 2020 må rederiene rense utslipp. Foto: Bilde: Creative Commons/MaxPixel's contributors.
Skipsfart bidrar til surere hav spesielt langs kysten. Fra januar 2020 må rederiene rense utslipp. Foto: Bilde: Creative Commons/MaxPixel's contributors. (Bilde: Creative Commons/MaxPixel's contributors)

CO2-utslipp og skipsfart bidrar til forsuring og endrer økosystemet i havet.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Havforsuring skyldes i hovedsak høyere nivå av CO2 i atmosfæren som tas opp i havet. I tillegg kommer utslipp som NOx og svovel fra skipsfart som spesielt gjør det kystnære vannet surere.

Surere hav er et stort problem for økosystemene, og havene i nord surner raskest. Hvis ikke CO2-utslippene kuttes, vil havene i nord få en pH som er 0,2 lavere enn i dag de neste 30 årene.

– Det vil overstige grenseverdiene for enkelte biologiske systemer, som igjen kan gi konsekvenser for hvordan økosystemene i Arktis fungerer, skriver Richard Bellerby, seniorforsker i Norsk institutt for vannforskning (NIVA), i en epost til TU.

0,0017 surere hvert år

En oppdatert rapport fra AMAP (Arctic Monitoring and Assesment Programme), et underbruk av Arktisk råd, viser at pH-en i havene i nordområdene i snitt er redusert med 0,0017 til 0,002 hvert år siden 2013 da den forrige rapporten ble gitt ut. I områdene rundt Island og Grønland har imidlertid forsuringen skjedd raskere. 

Bellerby er en av forfatterne av rapporten, og sier enkelte organismer vil reagere positivt på forsuringen, mens andre vil reagere negativt. 

 

Havforsuringen forventes å forsterke effekten av oppvarmingen i blant annet Barentshavet. Torskebestanden vil trolig øke i noen år før risikoen for kollaps i bestanden blir større. Barentshavet er i dag litt kaldere enn den optimale temperaturen for torsken. Dermed vil bestanden kunne vokse en stund til før havet blir så varmt at den blir sårbar igjen. 

Forskerne forventer også at kråkebollebestanden kommer til å bli påvirket av havforsuring de neste 30 årene. Den høstbare bestanden kan bli redusert kraftig, opp mot syvgangen, på grunn av oppvarming og forsuring innen de neste 30 årene. 

I Beuforthavet nord for Canada og Alaska forventes det derimot at loddebestanden kan øke dramatisk. Hvis CO2-nivået i atmosfæren øker fram til 2100, forventer forfatterne av rapporten at loddebestanden kan tidobles i området. Hovedårsaken er at bestanden til konkurrenten polartorsk blir redusert i et slikt scenario.

Skipstrafikk bidrar

AMAPs oppdatering har ikke tatt for seg hvordan skipstrafikken bidrar til havforsuring, men ifølge Bellerby kan shipping bidra til betydelig regional og lokal forsuring av havene. 

Tidligere modeller har skilt ut forsuringen som skyldes utslipp fra skipstrafikken fra forsuringen som skyldes CO2-nivået i atmosfæren. Effekten av utslippene fra skip var tydeligst langs kysten.

I kystnære områder bidro utslipp fra skip i like stor grad som CO2-nivået til forsuring av havene. I tillegg reduserer utslippene fra skip havets evne til å nøytralisere forsuringen, alkaliniteten.

Forsuringseffekten som følge av skipstrafikk er sterkest i nærheten av havoverflaten og tydeligst på våren og fram til august når blandingen av overflatevann og bunnvann er minst. 

Må kutte utslipp i 2020

Fra første januar 2020 blir IMOs mye omtalte svovelkrav innført. Opp mot 70.000 skip må rette seg etter kravet om å kun ha 0,5 prosent svovelinnhold i drivstoff eller utslipp.

Den sveitsiske investeringsbanken UBS har gjennomført en analyse som viser at verftene og rederiene vil tape på kravet, mens raffineriene som kan selge nye typer drivstoff og utstyrsleverandørene som kan selge renseprodukter, blir de største vinnerne. 

Kommentarer (2)

Kommentarer (2)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå