MARITIM

Ny rapport: Havene i nord kan bli for sure for flere arter de neste 30 årene

CO2-utslipp og skipsfart bidrar til forsuring og endrer økosystemet i havet.

Skipsfart bidrar til surere hav spesielt langs kysten. Fra januar 2020 må rederiene rense utslipp. Foto: Bilde: Creative Commons/MaxPixel's contributors.
Skipsfart bidrar til surere hav spesielt langs kysten. Fra januar 2020 må rederiene rense utslipp. Foto: Bilde: Creative Commons/MaxPixel's contributors. Bilde: Creative Commons/MaxPixel's contributors

Havforsuring skyldes i hovedsak høyere nivå av CO2 i atmosfæren som tas opp i havet. I tillegg kommer utslipp som NOx og svovel fra skipsfart som spesielt gjør det kystnære vannet surere.