Sameksistens og bærekraft i det blå

Ny rapport: Forventer mer havvind og mindre olje mot 2040

Uavhengig av omstendighetene kommer offshore vind til å vokse mye mot 2040, mens olje og gass kommer til å bli mindre viktig, ifølge ny rapport fra Senter for hav og Arktis.

Figuren viser hvordan de ulike havnæringene kommer til å utvikle seg framover.
Figuren viser hvordan de ulike havnæringene kommer til å utvikle seg framover. (Skjermbilde: «Sameksistens og bærekraft i det blå»)

Uavhengig av omstendighetene kommer offshore vind til å vokse mye mot 2040, mens olje og gass kommer til å bli mindre viktig, ifølge ny rapport fra Senter for hav og Arktis.

– En sameksistens mellom havnæringene er helt avgjørende for å utløse det store potensialet for verdiskaping som vi har. Samhandler vi ikke, får vi en lavere verdiskaping. Aktiviteten i store deler av kystsonen vil øke med offshore oppdrett, havvind og autonome skip. Det vil kreve mer samhandling. I neste rapport skal vi forsøke å presentere løsningene.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå