Ny Qatalum-forsinkelse

Ny Qatalum-forsinkelse
TURBINPROBLEMER: Tekniske problemer med Qatalums dampturbiner gjør at det tar lengre tid enn antatt å få aluminiumsverket i full produksjon. Bilde: Halvor Molland/Hydro

Aluminiumsverket Qatalum i Qatar har hatt store problemer med å komme i full produksjon etter et fem timer langt strømutfall i august i fjor, som førte til at metallet størknet i elektrolysecellene.

Videre oppstart av aluminiumproduksjonen er avhengig av vellykket oppstart og funksjonstesting av de to dampturbinene, opplyser Hydro i en pressemelding.

Les også: – Qatalum skjer ikke igjen

Les også: Svakere resultat fra Hydro

Utsatt

I oppstartsplanen som har gjeldt den siste tiden skulle Qatalum, som eies av Qatar Petroleum og Hydro med halvparten hver, nå full produksjon på 585.000 tonn aluminium per år fra juni 2011. I dag er 490 av totalt 704 celler i drift, noe som representerer rundt 70 prosent av total kapasitet.

I den reviderte oppstartsplanen , forventes ikke Qatalum å nå full produksjon før utgangen av tredje kvartal 2011, opplyser Hydro.

Les også: Hydro tar grep for å øke produksjonen

Tekniske feil

Kraftverket blir bygget som et nøkkelferdig anlegg for Qatalum av et konsortium mellom General Electric (GE) og Dosaan. Det er nå betydelig forsinket sammenlignet med den opprinnelige prosjektplanen.

Under ferdigstillelse av kraftverkets dampturbiner er det i løpet av mai og inn i juni identifisert flere, tekniske forhold som har forsinket overtagelsesprosessen.

Informasjonsdirektør Halvor Molland i Hydro sier det i forkant av overleveringen av de to siste dampturbinene i kraftverket er flere ting som skal fintunes når de kjøres igang. Denne prosessen har tatt lenger tid enn forutsatt.

– Det er kombinasjonen av flere ting som må utbedres før permanent drift av dampturbinene som forsinker overleveringen. Eksempelvis gjelder det vibrasjoner i et kjøletårn, kvalitetsproblemer med noen ventiler og hastighetsmåling på gass som må på plass før dampturbinene kan overleveres til Qatalum. Den videre oppstarten av aluminiumproduksjonen henger på at dampturbinene blir ferdigstilt, sier Molland.

Les også: Hydro øker i Sunndal

Gassturbiner

GE/Doosan er i ferd med å rette feilene, og Qatalum venter å ta over den første av de to dampturbinene for permanent drift i løpet av kort tid, ifølge Hydro.

Qatalum har så langt bare overtatt fire gassturbiner med tilhørende støttesystemer for permanent drift.

Etter at den første dampturbinen er overtatt vil videre oppstart av aluminiumsproduksjonen fortsette til et nytt nivå blir nådd. Da vil den siste dampturbinen bli faset inn, før oppstarten fortsetter mot full produksjon og alle 704 celler i drift.

Det vil i den videre oppstarten også bli tatt hensyn til den varme sommerperioden i Qatar.

Les mer om: