Ny norm for ventilasjon

Ventilasjonsnormen skal periodisk oppdateres i forhold til relevant regelverk, standarder, forskning og utvikling. Første utgave kommer i løpet av år 2000.

I moderne næringsbygg går 25 til 45 prosent av energibehovet til ventilasjon. Ventilasjonsnormen skal spre informasjon om best mulig teknologi på området slik at dette ressursbehovet minimaliseres. (kd)

Les mer om: