Ny metode kan føre til markant lengre hengebroer

Vekten på brodekket er en av de største utfordringene for lange hengebroer. Ny designmetode viser at man potensielt kan unnvære mer enn 25 prosent av stålet i et brodekke. Dette muliggjør store CO2-besparelser og lengre spenn.

Ny metode kan føre til markant lengre hengebroer
Stålbrodekk kan lages med minst 28 prosent mindre materiale hvis du bruker topologi-optimalisering for beregningene. Det kan gjøre broene lettere – og dermed gi mindre utslipp av CO2, eller lengre broer. Illustrasjon: Mads Jacob Baandrup / DTU / Cowi

Vekten på brodekket er avgjørende for hvor lenge en hengebro kan holde seg. Verdens lengste hengebro, Akashi Kaikyō Bridge i Japan, har et hovedspenn på snaut to kilometer, og hvis du ønsker å bygge enda lenger, som for eksempel vurderes i Norge, er det fornuftig å finne ut om du kan redusere vekten av dekket. Det er nøyaktig hva Mads Jacob Baandrup, med nylig doktorgrad, har gjort.